UU Skive

UU Skive – et UU center med fokus på bredt samarbejde
UU Skive har fokus på det brede samarbejde med de lokale aktører på ungdomsområdet. Sammen med kommunen, uddannelsesstederne, jobcenter, arbejdspladser mv. samarbejder man om at finde de rigtige veje gennem uddannelsessystemet for alle kommunens unge med en gensidig forståelse for hinandens styrker. Fordi de unges behov og problematikker typisk er individuelle og differentierede, er styrken ved samarbejdet, at alle aktører er med til at vurdere hvilke tilbud eller instanser, der er relevante for den enkelte unge på det enkelte tidspunkt.

UU Skive

Aktører tager ansvar
UU Skive er omdrejningspunktet for ungeindsatsen i Skive kommune, men alle spiller med, og der er god politisk opbakning til den fælles indsats. Alle overordnede aftaler laves i en styregruppe for ungeindsatsen – og udføres i praksis i det daglige samarbejde mellem aktørerne. De kommunale aktører mødes fast hver anden uge, og kan alle her være med til at drøfte de konkrete unge (efter samtykke).

Mulighederne er mange og sammen er det nemmere at finde den rigtige løsning. Hvis en ung eksempelvis er i risiko for at afbryde sin uddannelse, snakker aktørerne sammen om hvorvidt der måske bør gives en pause eller om produktionsskole, ungdomsskole eller praktik i en virksomhed er det rigtige for den unge lige nu. Måske skal kommunen involveres, hvis der er andre problemer end lige uddannelse i den unges liv, og måske kan en mentorordning være netop den løsning, der støtter den unge på den rigtige måde.

Pia vidner om succes
De enkelte historier taler deres eget tydelige sprog om fordelene ved et ansvarsfuldt og gensidigt anerkendende samarbejde. Et godt eksempel er Pia, som i 8.-9. klasse deltog i en UU-netværksgruppe for piger med ”ondt i livet”. Ifølge hendes mor var det hendes eneste lyspunkt i folkeskolen. Inspireret fra netværksgruppen gik hun på SOSU med god succes, men havde alligevel tanker om at droppe ud, fordi hun ikke følte, at det var helt den rigtige vej for hende. Sammen med SOSU og handelsskolen blev det aftalt, at hun skulle have et pitstop til inspiration. Hun fik en uge på handelsskole, og oplevede her, at det var den helt rigtige vej for hende. Nu glædede hun sig til at skifte til hg og var indstillet på at gøre grundforløbet på SOSU færdigt først, så det kunne lade sig gøre. Pia går nu på hg og fremstår som en stærk og glad pige,

Erfaringer bør inspirere
Regeringens udspil i forhold til en ny folkeskole og en ny fleks-uddannelse er to politiske tiltag, som Skive Kommune gerne vil bidrage til med egne hands on erfaringer fra centerets daglige arbejde. Man er blandt andet i gang med et 3-årigt projekt, Fra problemer til mirakler, som støttes af Region Midtjylland og som følges af Center for Ungdomsforskning, CEFU. Én del af projektet handler om at få de unge til selv at få øje på de små sejre, på trods af eventuelle forhindringer. Eksempelvis, hvis den unge afbryder en uddannelse, støttes han eller hun i at fokusere på at tage sine nye kompetencer med til næste sted. Og i tilfælde af mere sårbare unge tilbydes psykologsamtaler.

I en anden del af projektet, der fokuserer på at skabe en samlende kvalificering af de forskellige aktører på ungeområdet, kommer over 100 unge-aktører fra alle erhvervsskoler, VUC, produktionsskole og alle relevante kommunale afdelinger på den samme uddannelse (KRAP), hvor de får en fælles forståelse og en fælles tilgang til de unge.

Og måske mest væsentligt, erfaringerne fra projektet kommer ikke kun UU Skive til gode. Projektet følges af Center for Ungdomsforskning, CEFU, og i UU Skive er man glade for at erfaringerne fra projektet følges op gennem en solid forskningsinstans. Centerleder Henry Spangsberg Hansen udtaler:

Vi kan virkelig mærke at samarbejdet styrkes på tværs af instanser og faggrænser, ikke kun på grund af den fælles uddannelse og indsats, men også bare fordi, vi lærer hinanden at kende, taler sammen og forstår hinandens potentialer og problematikker bedre. Og de gode erfaringer, vi gør os igennem vores brede samarbejde generelt i kommunen og mere specifikt i projekter som Fra problemer til mirakler, tror jeg med held vil kunne blive brugt andre steder og også på politisk plan”.

Stadig udfordringer
Resultaterne af det brede samarbejde i Skive kommune er, at uddannelsesfrekvensen er høj. Det tyder Ministeriets profilmodel på, og de aktuelle tal viser det også. Alligevel har Skive stadig for mange unge på kontanthjælp, så den største udfordring i 2013 og på vej mod 95 % målsætningen i 2015 er de mest sårbare unge og hvordan flest børn og unge kan støttes og vejledes, så de mestrer deres liv godt nok til at gennemføre en uddannelse, uanset hvad de kommer med i bagagen.

Spørgsmålene er store og svære at svare entydigt på. Men samtidig er det også tydeligt, at et anerkendende samarbejde mellem alle aktører på ungdomsområdet, med UU som det centrale omdrejningspunkt, lader til at give gode resultater.