UU Sjælland Syd

UU center med geografisk spredning
UU Sjælland Syd leverer UU vejledning til et stort geografisk område. Med hovedsekretariat i Faxe dækker vejledningen alle unge i de tre kommuner Faxe, Næstved og Vordingborg. For at imødegå geografiske udfordringer har man ud over sekretariatet etableret UU kontorer i tilknytning til Jobcentrene i Næstved og Vordingborg og et kontor er på vej i forbindelse med Campus Haslev. Desuden er UU tilstede lokalt på skoler og lignende i området.

Projekter samler
En række tværkommunale projekter er med til at sikre en samlet vejledningsindsats i hele området. UU Sjælland Syd indgår eksempelvis i tæt samarbejde med alle tre kommuner omkring projekter som Uddannelsesforberedende Netværk, UP2 udvalg, Adviseringsmøder og Brug for Alle og sammen med ungdomsuddannelserne om at skabe Garantiskoler i det sydlige Sjælland efter model fra Silkeborg. Første Garantiskole forventes at være en realitet i løbet af foråret 2013.

Centeret indgår ligeledes i samarbejde med områdets erhvervsuddannelser, ungdomsskoler, produktionsskoler og jobcentre omkring en række tilbud for 15-17-årige ikke uddannelsesparate. Desuden er der i to af kommunerne etableret netværk til samarbejde om de 15-17-årige og man arbejder på at udbrede erfaringerne herfra, så der kan etableres tilbud til uafklarede og udsatte unge i hele området. Herudover etablerer UU Sjælland Syd også UU vejledningsmiljøer i alle tre kommuner, hvor unge, der har forladt grundskolen, kan vejledes i fællesskaber.

Samarbejde med jobcentrene
I samarbejde med jobcentrene i de tre kommuner er der skabt en særlig procedure, der skal sikre intensiv vejledning af unge i kommunerne, der søger kontanthjælp. Målsætningen er at sikre, at de unge kommer i uddannelse i stedet for at gå i ledighed og erfaringerne fra arbejdet med gruppen af 15-17-årige, der har pligt til uddannelsesaktivitet, bruges til hurtigst muligt at vende de yngre kontanthjælpsmodtagere om i døren til jobcentret.

I drengeprojektet bruges teambuilding til at oprette relationer internt mellem de unge, til vejlederne samt til lærerne på ungdomsuddannelserne. Ligeledes er der tæt kontakt til forældrene og der sættes mentor på de drenge der har behov. Alle disse initiativer på tværs af geografiske og faglige skel er med til at samle de centrale aktører på ungdomsområdet omkring målsætningen om at få flest unge til at gennemføre en uddannelse. Som centerleder Per Højland Olsen siger det: ” Vi kan se at der er sket en positiv udvikling generelt i vejledningen på grund af det tætte samarbejde vi har med de øvrige aktører på området. Eksempelvis øget uddannelsesaktivitet i et område, som følge af campusdannelse; sammenhængende tilbud til ikke uddannelsesparate udsatte unge og tæt samarbejde om orientering for grundskoleelever gennem ”Uddannelsernes dag – din fremtid”.