UU Lolland-Falster

Samarbejdet er hjørnestenen
I UU Lolland-Falster har man samarbejdet med de forskellige aktører omkring den unges uddannelsesvalg i højsædet. Udviklingen af de unges valgkompetencer ses som en sammenhængende læreproces fra den første skoledag til det endelige valg af uddannelse og erhverv, hvor alle de professionelle voksne omkring den unge arbejder sammen i en koordineret indsat. UU Lolland-Falster, det lokale jobcenter og flere af ungdomsuddannelserne har nu i 15 måneder haft til huse under samme tag og al evaluering peger på at man samlet har kunnet tage et stort skridt i retningen af et styrket samarbejde.

Helhedsorienteret indsat giver resultater
Fra starten har man været enige om rollefordelingen og afgrænsningen af hinandens arbejdsfelter med respekt for hinandens faglighed og UU vejledningens sektoruafhængighed. Og det har givet gode resultater, som centerleder Ulla Petersen bemærker; ”Vores ungeprojekt gør en kæmpe forskel, fordi både uddannelsesvejledere, arbejdsmarkedskonsulenter, ydelsessagsbehandlere, mentorer og arbejdsmarkedskonsulenter er samlet. De unge oplever nu sammenhæng og koordinering”

Krav til de professionelle
Man har sammen sat sig den målsætning, at alle unge skal mødes af en professionel voksen, der både ser, lytter og handler. Og de unge har kunnet mærke forandringen;”Jeg oplever systemets repræsentanter på en ny måde: De er imødekommende, viser hensyn og er flinke udadtil. Jeg er blevet mere rolig indvendig. Så det hjælper mig helt sikkert i forhold til det at være i uddannelse,” svarer en ung, der ligesom de andre i undersøgelsen er anonymiseret.

Tre roller – et mål
Uddannelsespålægget er et centralt omdrejningspunkt for treklangen i samarbejdet. Den unges gennemførselschancer bliver større, hvis den ydre motivation, uddannelsespålægget, også omsættes til en indre motivation. Så mens jobcenteret tager sig af det praktiske arbejde med pålægget, arbejder UU vejlederne med den unge omkring de personlige, faglige og uddannelsesmæssige aspekter og uddannelsesstederne med den pædagogiske udvikling af undervisernes realkompetencer. Og fordelingen giver større arbejdsglæde og mere mening. En uddannelsesvejleder udtaler; ” Man kan se sig selv i øjnene og arbejdsgangen er blevet lettere. Dør-til-dør-konceptet er langt at foretrække frem for mailkorrespondance. Arbejdsmængden er øget, men til gengæld er tilfredsheden i jobbet øget tilsvarende.”

 

Fakta

UU Center: UU Lolland-Falster

UU leder: Ulla Petersen

Region: Sjælland

Juridisk konstruktion: Ligeværdigt flerkommunalt samarbejde

Dækker kommunerne: Lolland og Guldborgsund

Antal indbyggere: 110.000

Dækker antal skoler: 38

Hjemmesidehttp://www.uulf.dk/