Kommentar: 73 vejledere tvivler

Politiken bringer i dag en undersøgelse, hvor de på baggrund af spørgeskemaer udsendt til de fleste – men ikke alle – af landets UU vejledere, konkluderer at: ”Knap hver anden uddannelsesvejleder tvivler på regeringens ønske om at uddanne næsten alle unge.”

Landets 53 UU centre beskæftiger i omegnen af 1100 UU vejledere, hvoraf 356 vejledere, som vejleder grundskoleelever, har deltaget i Politikens undersøgelse. Af de 356 adspurgte har 41% svaret: altså ca. 146 vejledere. Når hver anden udtrykker tvivl om det mulige i at opnå regeringens 95% målsætning, betyder det med andre ord ca. 73 vejledere.

”Jeg vil gerne på vegne af alle landets 53 UU centre slå fast, at vi både tror og arbejder stenhårdt på at indfri regeringens målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Og det gør vi i tæt og godt samarbejde med en lang række andre ungeaktører. Hver dag. 95% målsætningen har nemlig været med til at samle de mange aktører omkring ungeindsatsen og givet en fælles retning at gå efter.” fastslår John Vilhelmsen, formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Vejledning består af mange aktiviteter lige fra brobygningsforløb 8.-10. klasse, inkl. forberedelse og efterbehandling, arbejdet med uddannelsesplaner for alle elever, eVejledning, uddannelsesaftener, info om ug.dk, kollektiv vejledning, gruppevejledning, og personlige samtaler med de elever, som vil få særlig svært ved at vælge eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

”Det er klart, at den store udfordring – både i den enkelte vejleders hverdag og i forhold til den nationale strategi – dels er de unge, som kæmper med meget tunge psykiske og sociale problemer, og dels er manglen på praktikpladser. Men det er kendte problematikker der arbejdes med – både politisk på Christiansborg og metodisk på UU centrene”, fortsætter John Vilhelmsen og konkluderer:

”Flere unge end nogensinde får en uddannelse. Det skyldes at vi over tid har haft og har regeringer med modet til at sætte en meget ambitiøs målsætning og, at vi har fået gode redskaber med Ungepakkerne.”