Flerkulturel vejledning

Netværk for flerkulturel vejledning 

NETVÆRK for flerkulturel vejledning er et netværk af UU vejledere fra UU centre i Region Hovedstaden. UU vejlederne i netværket, der har eksisteret siden 2005, mødes 3 – 4 gange årligt med det overordnede formål at samarbejde omkring vejledningen af unge med etnisk minoritetsbaggrund og diskutere deres muligheder og barrierer i uddannelsessystemet.

Vidensdeling, netværk og inspiration
Arbejdet i netværket består i høj grad af at dele erfaringer, danne netværk og inspirere hinanden. Netværket arrangerer konferencer med aktuelle emner, hvortil alle vejledere og samarbejdspartnere indbydes, og der arbejdes aktivt med at skabe internationale netværk. Herudover tilbyder netværket at yde faglig input til andre netværksgrupper, der kunne være interesseret i at suge af deres erfaring.

Gode resultater
UU vejleder Reza Sedighishiraz udtaler, på vegne af netværkets styregruppe, at netværksideen har givet mange gode resultater, ikke mindst til det daglige arbejde. ”Vi er begyndt at bruge hinanden mere. Vi ringer til hinanden, snakker sammen og udveksler erfaringer og ideer eller vender problematikker med hinanden, når vi har brug for det” udtaler Reza.

Deler ud af erfaring
Vejlederne i netværket stiller sig gerne til rådighed for alle, der kunne have lyst til at høre om de erfaringer, man har gjort sig og stadig gør sig i det løbende netværksarbejde. Netværksgruppen afholder konference en årlig konference, som næste gang afholdes d. 2/5 2013.