UU Aabenraa

UU Aabenraa – et UU Center med fokus på samarbejde

Tværfaglig ungeindsats under ét tag
I UU Aabenraa prioriteres samarbejdet med de andre forvaltninger på ungeområdet højt, og man har derfor valgt at indgå i et tættere samarbejde – rent fysisk. Så nu sidder centerets UU vejledere sammen med socialrådgivere fra Børn & Familieafdelingen, beskæftigelsessagsbehandlere fra Jobcentret samt administrative medarbejdere i en fløj i jobcentret. Personalegrupperne er organisatorisk adskilt, men der holdes jævnligt møder i et fælles lederforum og husmøder for alle de involverede medarbejdere.

Den fysiske samling har gjort, at man har fået et meget nærmere kendskab til hinandens lovgivning og arbejdsbetingelser, og det har blandt andet bevirket, at man ikke så let forledes til at give andre skylden for fejl eller mangler i arbejdet med de unge.

UU Leder Svend Otto Jensen udtaler: ”Vi har bevaret siloerne, men boret nogle gevaldige huller vandret igennem dem! Og det har hjulpet os til at arbejde bedre sammen og i sidste ende levere en bedre og mere samlet indsats til gavn for de unge.

Det politiske bagland støtter op
I UU Aabenraa får man også fra politisk side opbakning til samarbejdet på tværs af institutioner. Man har fra kommunens side blandt andet nedsat et udvalg bestående af repræsentanter fra overbygningsskoler, 10.kl., forvaltning, ungdomsskolen og UU, der skal se på hvordan, man bedst kan sikre, at de unge bliver klædt godt på til at starte på en ungdomsuddannelse med den nødvendige portion motivation, selvværd og lyst til at lære.

I udvalget skal der også arbejdes med at udvikle og forbedre dialogen og samarbejdet med ungdomsuddannelserne for at sikre en gensidig vidensudveksling om de unges overgang fra skole og uddannelse. Og kommunen er netop udpeget som en af fire modelkommuner, der i regi af Socialstyrelsen og med Rambøll som tovholder, skal arbejde med at udvikle og afprøve en model for et bedre samarbejde på tværs i arbejdet med unge mellem 16 og 24 år med psykiske vanskeligheder. UU Aabenraa indgår i det tværfaglige team, når det vedrører unge under 25 år, og det eksisterende samarbejde i ungeindsatsen bliver dermed yderligere udbredt og mere helhedsorienteret.

Fakta:
Leder: Svend Otto Jensen
Dækker: Aabenraa Kommune Antal indbyggere: 60000
Region: SydDanmark
Ansatte: 11 vejleder-årsværk fordelt på 12 vejledere (Der er indgået en specialaftale med det tyske skolevæsen, som gør, at de 4 sønderjyske UU-er ”deler” en vejleder, som har al vejledning på de tyske skoler.)
Hjemmeside: www.uu-aabenraa.dk
Organisering: UU råder kun over 9 arbejdspladser i centret, men de ”decentrale” UU-vejledere kan altid finde et ledigt skrivebord. Endvidere indgår alle vejledere i en dør/telefon-vagt i centret.