På Vej Mod Uddannelse og Job

På vej mod uddannelse og job er et kursus tilbud rettet mod unge i alderen 15-17, der har afsluttet grundskolen og enten ikke er kommet i gang med uddannelse eller job, eller er gået i stå på ungdomsuddannelsen. Kurset, der arrangeres af UU Center Kolding, har som overordnet formål at styrke de unges selvtillid, selvbevidsthed og lyst til den videre færd gennem uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Flere metoder
De unge kursister på projektet bliver igennem 3 uger klædt på til at finde nye veje mod ud­dannelse og job gennem en bred vifte af metoder. Gennem både individuelle samtaler, ressourceafklaring, erhvervspraktik og kognitive metoder arbejdes der med den unges selvopfattelse om fremtidsmål og faglige evner, motivation og overblik over praktiske muligheder. Sammen med UU vejledere hjælpes den unge således til at skabe sig nye realistiske og konstruktive planer mod job og uddannelse, der er indenfor rækkevidde og som styrer den unge imod langvarige løsninger og uden om unødvendige nederlag.

Uddannet til uddannelse
Under kurset får den unge mulighed for at få svar på personlige, faglige og uddannelsesmæssige spørgsmål, lære andre unge at kende, vende ideer og tanker om fremtiden og samlet set ”uddanne sig til at tage en uddannelse”. Efter kurset følger UU vejlederen den unges videre forløb tæt, og tovholder på projektet, Anette Kristensen, udtaler: ”Vi har oplevet at mange af de unge, der har deltaget, har fået mod på at komme videre med deres liv. De er blevet interesserede i enten at starte arbejde eller uddannelse. Sengen, computeren, tv-serierne er ikke længere fuldtidsbeskæftigelse”.

Læs mere om månedens projekt her
Næste måneds projekt
Tovholderne på denne måneds projekt sender projekt-stafetten videre og peger på ” NETVÆRK for flerkulturel vejledning” som næste måneds “månedens projekt”. De stiller følgende to spørgsmål til projektet:

Hvad består netværksarbejdet konkret af?
Hvad er de mest væsentlige resultater i projektet?