UU Horsens Hedensted

Et center med fokus på overgange og vejledning gennem praksis
I UU Horsens Hedensted sætter man samarbejdet med de lokale aktører på ungdomsområdet i højsædet. Man forsøger løbende at inspirere samarbejdspartnerne til at se ud over egne områder og gå sammen om at skabe processer og redskaber for de unge – på tværs af institutioner og instanser. Og gennem uddannelsesparathedsbegrebet (UP) har man fået et kærkomment værktøj til at styrke den fælles indsats.

Begreb samler indsatsen
Samarbejdet med de lokale aktører omkring UP har givet gode resultater, og begrebet udgør nu et helt centralt element i den langsigtede strategi for folkeskolen i de to kommuner, og i UU centerets arbejde med de unges vej til og gennem ungdomsuddannelserne. Og i UU Horsens Hedensted er man meget glad for den samarbejdsmulighed, UP har givet UU centeret. Konstitueret leder af UU Horsens Hedensted, Sune Agger, udtaler: ”Begrebet har stor værdi for UU centeret og for vores samarbejde med de andre aktører, der arbejder med de unge. Vi har kunnet bruge det til at mødes, samle indsatsen og formidle til alle på området, herunder grundskolerne, produktionsskolerne, social- og beskæftigelsesforvaltningerne, dagtilbud og ungdomsuddannelse, at det er ikke nok, at man er god til at rumme de unge. De unge skal have de rigtige redskaber til at komme videre og gøres parate gennem fælles strategi og proces.”

Alle skal være parate
Og det er ikke den eneste fordel, UU centeret har haft af uddannelsesparathedsbegrebet. Sune Agger mener også, at begrebet har givet UU centeret en afgørende mulighed for at formidle, at det ikke kun er de unge, der skal være parate: ”UP-begrebet har vi kunnet bruge til at gøre alle aktører, der arbejder med de unge, opmærksomme på, at de unge ikke kun skal være klar til at begynde på en ungdomsuddannelse – men at ungdomsuddannelserne også skal være klar til at modtage dem.” siger han.

Praksis og fællesskab for de unge
Det er praksis i UU Horsens Hedensted, at UU vejlederen skal mere end at gennemføre individuelle samtaler med de unge. UU vejlederne skal også sætte de unge i forbindelse med udviklende fællesskaber og hjælpe til at udvikle de eksisterende fællesskaber. Sune Agger mener, at uddannelse skal tænkes praktisk, og at vejledere og mange unge skal have ”fingrene nede i bolledejen” og samarbejde med de lokale aktører. Mange unge bør vejledes til arbejde eller praktik, hvor uddannelse er tænkt ind, og kendskabet til de lokale muligheder og erfaringerne fra de mange steder, hvor unge allerede er i arbejde, kan hjælpe både de unge, vejlederne og arbejdsgiverne til at få nye ideer og metoder til at tænke uddannelse og praksis sammen.

Fakta om UU Horsens Hedensted
Dækker: Horsens og Hedensted kommune (Horsens Kommune er administrationskommune).
Skoler: 38 skoler i 8.-10. klasse.
Befolkningsgrundlag: ca. 127.000 indbyggere
Ansatte: 34.
Lokal forankring: Lederen af UU Horsens Hedensted refererer til ungdomsdirektøren i Horsens Kommune. Koordinationsudvalget er styregruppe for UU Horsens Hedensted med tre repræsentanter fra hver kommune.  Desuden får UU sparring af et UU råd bestående af samarbejdspartnere fra lokalområdet.
Hjemmeside: uuhh.dk