Kommentar til finanslovsforslag

Med næsten 3 milliarder ekstra kroner til uddannelsesområdet (inkl. SU) er uddannelse et af regeringens hovedsatsningsområder i det finanslovudspil, regeringen fremlægger i dag. Og i Ungdommens Uddannelsesvejledning hilses forslaget velkommen. Vejen ud af den økonomiske krise er at få flere i job – og specielt de unge! Og ungepakken, som er en væsentlig del af finanslovsudspillet, er et stort skridt i den rigtige retning.

Positivt udspil
Ungdommens Uddannelsesvejledning ser det som specielt positivt, at regeringen planlægger at afsætte 61 mio. kr. i 2013-2014 til de såkaldte brobygningsforløb, som er indslusningsforløb på uddannelsesinstitutionerne for unge med svage kvalifikationer. Ligeledes er det væsentligt at bemærke, at der påregnes at ansætte praktikkonsulenter på en række erhvervsskoler for at bistå unge i brobygningsforløbene med at finde praktikpladser. På et stadigt mere internationaliseret arbejdsmarked ses et stigende behov for uddannet, omstillingsparat arbejdskraft på alle niveauer i virksomhederne, hvorfor der fremover næsten udelukkende vil være behov for uddannede unge, der kan arbejde fleksibelt og er gode til at lære, omstille sig og videregive viden. Nøglen til at opfylde dette behov ligger specielt i at uddanne den svagest kvalificerede gruppe af unge, så de også bliver en reel ressource for arbejdsmarkedet og ikke marginaliseres arbejdsmæssigt og socialt. Finanslovsudspillet peger derfor i den rigtige retning.

Praktikpladserne nødvendige
Det er dog stadig en stor udfordring, at der ikke er nok praktikpladser i Danmark. Så udspillet må nødvendigvis bakkes op med en endnu mere ambitiøs praktikplads-strategi fra regeringens side, så praktikpladskonsulenterne har reelle muligheder at tilbyde de unge. Derfor er det også positivt, at  regeringen vil  skyde 800 millioner kroner i forskellige uddannelsesinitiativer, som blandt andet skal munde ud i praktikpladser, og planlægger at nedsætte et erhvervsuddannelsesudvalg, der skal finde løsninger i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

”I Ungdommens Uddannelsesvejledning ses initiativet både som en positiv udvikling for den enkelte unge og vejledningsarbejdet, men også for ungdomsuddannelserne, samfundet og de generationer af unge, der står foran at skulle uddanne sig.” – siger formand, John Vilhelmsen.”

Han fortsætter; ”Det er derfor vigtigt, at vi bestræber os på at være endnu mere ambitiøse på praktikpladsområdet, hvis vi reelt skal kunne vejlede de unge i den retning, der er rigtig for både de unge selv og samfundet som helhed”.