Erhvervsuddannelsen hænger sammen

“Det er en positiv artikel i dagens nyhedsbrev fra Agenda, der påviser, at erhvervsuddannelsen hænger sammen, hvis vi kan få flere unge til at benytte sig af skolepraktikordningen,” udtaler næstformand i Ungdommens Uddannelsesvejledning Mark Jensen.

“Uddannelse er at foretrække frem for lediggang, og den megen fokus, der har været på overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse, skal der måske tages ved lære af i forbindelse ved overgang fra grundforløb på en erhvervsuddannelse til hovedforløbet. Ved den overgang, er det  vigtigt, at budskabet om skolepraktikmuligheden kommer ud til alle unge, så de unge, der ikke får en uddannelsesaftale med en virksomhed, samles op, og efter en vejledningssamtale får tilbudt en kurs mod en ungdomsuddannelse via et skolepraktikforløb,” udtaler Mark Jensen.

Og fortsætter:

“Vi møder mange unge i vores vejledning, der er glade og tilfredse med deres skolepraktikforløb, som i langt de fleste tilfælde kombineres med virksomhedspraktikker og ofte afsluttes med en uddannelsesaftale med en virksomhed. Nogle unge føler ligefrem, at de på et skolepraktikforløb kommer mere alsidigt omkring et fags mange facetter, end hvis de havde fået deres uddannelse på en mindre virksomhed.”

“Erhvervsuddannelsen kan hænge meget bedre sammen i overgangen fra grundforløb til hovedforløb – hvis vi vil, og hvis vi skal tro på dagens artikel i Agenda. UU centrene har stor ekspertise i overgangsvejledning fra grundskole til ungdomsuddannelse. Den ekspertise stiller vi selvfølgelig gerne til rådighed hvis der er behov for en opprioritering af vejledningsindsatsen i forbindelse med overgangen fra grundforløb til hovedforløb på erhvervsuddannelserne. Dagens artikel i Agenda peger tydeligt i den retning. Erhvervsuddannelsen kan faktisk komme til at hænge meget bedre sammen – hvis vi vil……” slutter Mark Jensen.

Læs Agendas artikel: 95 pct. kan færdiggøre deres erhvervsuddannelse i skolepraktik