Brugerundersøgelse om UU-centrenes vejledning

Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10.
klasse og specialklasse, juni 2012

Forfatter: Thomas Larsen
© UNI•C

Se undersøgelsen her