Unge tilfredse med UU vejledningen

85 procent af de danske eleverne føler, at de bliver hjulpet af den vejledning, de får fra UU-vejlederne.
Ministeriet for Børn og Undervisning har i marts og april 2012 gennemført en undersøgelse af, hvilket udbytte de unge får af den vejledning, de tilbydes af UU vejledningen. Undersøgelsen viser, at eleverne generelt føler, at vejledningen hjælper dem og at 85 % af eleverne, at vejledningen har hjulpet dem meget eller noget til at vælge deres videre vej.

Herudover viser undersøgelsen, at 92 procent af eleverne følte sig parate til at vælge, hvad de skulle efter 9. klasse/10. klasse/specialklasse. De elever, der ikke var parate til at vælge aktivitet, angiver som de hyppigste årsager til usikkerheder, at de manglede at finde ud af, hvad de interesser sig for, og at de var usikre på, hvilken uddannelse de kunne klare.
Formålet med brugerundersøgelsen er dels at undersøge elevernes udbytte af vejledningen, dels at danne grundlag for en kvalitetsudvikling af vejledningen lokalt på vejledningsenhederne og nationalt.

I undersøgelsen har de unge også vurderet de enkelte aktiviteter i vejledningen, og her peger niende klasses eleverne på at ”Åbent hus” arrangement har hjulpet dem mest til at træffe et uddannelsesvalg, efterfulgt af brobygning på ungdomsuddannelser og erhvervspraktik. I 10. klasse er man mest til brobygning på ungdomsuddannelse, erhvervspraktik og personlig samtale med en UU-vejleder. Elever i specialklasserne peges der på erhvervspraktik efterfulgt af en personlig samtale med UU-vejleder og en uddannelsesplan udarbejdet sammen med en UU vejleder.

Lignende undersøgelser har været foretaget i UU i 2009, 2010 og 2011.

Kilde: MBU  d.4/7 2012
Læs undersøgelsen her