UEA på skemaet

Ministeriet for Børn og Undervisning har nu foretaget en kortlægning af, hvordan det går med at undervise i UEA (uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering), der blandt andet handler om, at eleverne får viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder, og at de bliver i stand til at træffe et kvalificeret valg om uddannelse og fremtidigt erhverv.

Ungdommens Uddannelsesvejledning har bidraget til kortlægningen med klare synspunkter:

  • Det er en meget stor udfordring, at UEA ikke har et selvstændigt timetal i undervisningsplanerne
  • UEA bør i højere grad integreres i de obligatoriske fag og dermed i skolernes hverdag. Det kan også give en mere praktisk indgangsvinkel til mange af de obligatoriske fag
  • UEA er et såkaldt § 7 fag i folkeskolen, som er skolens ansvar på linjen med f.eks. færdselslære og seksualundervisning, men der skal foreligge klare aftaler mellem grundskole om UU om arbejdsfordeling
  • Skolen skal prioritere UEA højere, og have større fokus på lærernes motivation og kompetence

”UEA er fortrængt i en skole, hvor der er mere og mere fokus på den faglige undervisning og fag med afgangsprøver,” siger formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning, John Vilhelmsen, og fortsætter: ”UEA undervisningen kan give indsigt for eleverne i, hvad undervisningens fag kan og skal bruges til, hvad enten faget lægger sig op af erhvervspraktikken eller introduktionsforløb til ungdomsuddannelserne. Vi skal også huske på, at UEA ikke blot skal udstyre eleverne med de nødvendige kompetencer i forhold til uddannelses- og erhervsmuligheder, men også i meget høj grad skal bidrage til forsat lyst og motivation for læring. Jeg kunne da godt ønske mig, at UEA blev timefastsat på alle klassetrin eller ligefrem skemasat fra 7. klasse,” slutter John Vilhelmsen.

Ministeren vil tage rapportens konklusioner med i arbejdet med en ny folkeskolereform, der indledes til efteråret.

Faktaboks
Undervisningen i UEA (uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering) er et timeløst obligatorisk emne i folkeskolen. Det er obligatorisk at undervise i emnet på klassetrinnene børnehaveklassen til og med 9. klasse – det kan være i forbindelse med undervisningen i de obligatoriske fag, i klassens tid eller som tema-/projektundervisning. Undervisningen i UEA skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Formålet med uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte elev tilegner sig alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder, forstår værdien af livslang læring og uddannelse samt opnår kompetencer til at foretage karrierevalg.

Læs evalueringen her.