På banen

Månedens projekt
Hver måned præsenterer UUUC et UU projekt som månedens projekt. Vi beder hver måned den projektansvarlige for månedens projekt sende stafetten videre og vælge næste måneds projekt fra UUUCs projekt-database og stille to spørgsmål til det. I sidste måned var månedens projekt “Projekt Erhvervsklasse” fra UUV Køge Bugt, og den projektansvarlige, Birgitte Hybholt, har nu valgt projektet “På Banen” til denne måneds projekt. Hun stiller følgende to spørgsmål til projektets ansvarlige, Inger Veng Rasmussen:

  • Hvad er udvalgskriteriet for de unge, der får en læreplads?
  • Fondsmidlerne, hvad bruges de på?

På Banen – netværk på en helt ny måde
På Banen er et nyskabende samarbejde mellem UU Herning og fodboldklubben FC Midtjylland. Formålet med projektet er at finde lærepladser til unge uden lærerplads blandt virksomhederne i klubbens sponsornetværk. To UU vejledere har således gennem den forgangne sæson befundet sig i sponsorloungen på MCH arena til holdets hjemmekampe og arbejdet med at opbygge relationer i sponsornetværket og skabe match mellem virksomheder og de unge.

Virksomhederne udvælger selv
Projektansvarlig, Inger Veng Rasmussen, beskriver hvordan de unge, der deltager i projektet, først får skabt en profil med billede, CV og noget om hvad den unge selv mener, at kunne tilbyde virksomheden. Hver interesseret virksomhed får herefter 3-4 profilkort sent ud og indkalder selv de unge til interviews. I sponsorloungen har man opsat en tavle, hvor “holdet” af unge, der har fået lærerplads gennem projektet, vises.

Fondsmidler bruges på mandetimer
Fondsmidlerne har man fået fra Fastholdelseskaravanen og Hold Fast projektet. Midlerne er brugt til mandetimer for de tre medarbejdere, der arbejder på projektet. Alle øvrige omkostninger, så som den betaling, der gives for at være til stede i VIP loungen under hjemmekampene, er selvfinansierede.

Gode resultater giver mod på mere
Generelt har man oplevet rigtig gode resultater med projektet og Inger Veng Rasmussen udtaler:

Projektet har været så effektivt, at det har spredt sig til andre virksomheder, som ikke er sponsorer for klubben, men som man er i netværk med. Og vi har oplevet, at andre virksomheder nu henvender sig for at få lærlinge. Derfor arbejder vi nu sammen med grundforløbene på erhvervsuddannelserne for at få flere unge ind i profilbanken inden de forlader EUD, og det forventer vi os meget af.”

På grund af de gode resultater forsøger man nu også i UU Herning at udvide projektet, så andre unge end dem, man allerede er i kontakt med, nemt kan komme i emnebanken, ved bare at udfylde et profilkort på hjemmesiden. På den måde håber man også at kunne henvende sig til de unge, der henvender sig i Jobcentret og eller bare søger information på UU centerets hjemmeside.

Læs mere om projekt ”På Banen” her

Næste måneds projekt
Inger Veng Rasmussen peger på projektet ”Garantiskolesamarbejdet” fra UU Silkeborg som næste måneds projekt og stiller følgende to spørgsmål til Garantiskolesamarbejdet:

  • Hvad er ekstragevinsterne ved samarbejdet for de unge?

Hvad har projektet betydet for den fælles videndeling og kendskabet til hinandens fagområder blandt partnerne i samarbejdet?