UU Frederiksberg

UU center i en polariseret kommune
Frederiksberg Kommune har både et stort flertal af velstillede og veluddannede og en væsentlig andel af hovedstadsproblemer i form af psykisk syge, misbrugere, ressourcesvage familier, kriminelle, hjemløse m.fl. Ca. 20-22% af skoleeleverne har anden etnisk baggrund end dansk, og der er stor mobilitet blandt de unge, hvor 4.000 unge fra provinsen flytter til Frederiksberg hvert år. En del af den polariserede virkelighed for UU Frederiksberg er, at man vejleder i et område, hvor op mod 25% af udskolingseleverne vurderes til at have et særligt vejledningsbehov. Gennem håndholdt vejledning og en tværfaglig indsats har centeret opnået, at ca. 95% af disse aktuelt er aktivt i gang i uddannelsessystemet. Et tæt forældresamarbejde har været centralt for denne succes.

De unges livsverden
Fra UU Frederiksbergs side har man forsøgt at skabe sammenhæng i kommunens ungeindsatse generelt – med fokus på alle aspekter af de unges liv og hverdag. Sammen med jobcentret og aktiveringshuset ”F86” har man udarbejdet en ungestrategi. Man har et fælles projekt med jobcentret, støttet af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, med henblik på at tilvejebringe fritidsjob til unge under 18 år og virksomhedspraktik til unge 18-24-årige. UU Frederiksberg deltager også i en række projekter, der skal nå bredt omkring de unges dagligdag og familie, blandt andet et projekt omkring sociale boligbyggerier, hvor der skabes en samlet indsats overfor læring, vejledning, fritid, kreativitet, foreningsliv, sundhed, integration og boligfornyelse. Man deltager også i et samarbejde med integrations- og fritidskonsulenter med henblik på iværksættelse af et kombineret byfornyelses- og kulturprojekt, der i sidste instans skal bidrage til især unge indvandreres personlige, sociale og faglige udvikling. Og det er bare et udsnit af de mange og nødvendige tiltag, som er med til at skabe resultater for kommunens unge. Centerleder Lisbeth Hau udtaler:

En øget uddannelsesfrekvens blandt de unge fordrer fælles fodslaw blandt de mange ungeaktører, herunder evne og vilje til at etablere et tæt netværkssamarbejde.

Fakta om UU Frederiksberg
UU Frederiksberg betjener Frederiksberg Kommune, der har 105.000 indbyggere, heraf ca. 2.400 i alderen 15-17 år og ca. 10.300 i alderen 18-24 år. Vejledningen af skolelever finder sted på 9 folkeskoler, 2 kommunale specialskoler, 5 private grundskoler og 3 private specialskoler. UU centret rummer 14 ansatte (11 UU vejledere, 1 centerleder, 1 souschef, som både koordinerer og vejleder, samt 1 fuldmægtig).

Læs mere om UU Frederiksberg her og her
Læs UU Frederiksbergs nye avis, “De unge får et puf fremad”, her