Kortlægning af UEA aktiviteter

Ministeriet for Børn og Undervisning, Vejledningskontoret, har ønsket en kortlægning af det timelø-se emne uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) i folkeskolen. Baggrunden er et ønske om at få større viden om UEA og den konkrete praksis, der er inden for området – herunder samspillet mellem folkeskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og sammenhængen til øvrige udskolings- og vejledningsaktiviteter.

Læs: Kortlægning af UEA-aktiviteter i Folkeskolen.