Forældede ungetal i pressen

Ifølge dagspressen (Politiken d. 12/6., DR d. 12/6. og Ugebrevet A4 d. 13/6) går det rigtigt skidt med uddannelsesbilledet i Danmark. Direktøren for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kalder 00’erne et spildt årti: ”I 1990’erne var der flere og flere unge, der fik en uddannelse, og det har vi ikke set i 00’erne”.

Det billede stemmer ikke overens med profilanalysen fra Ministeriet for Børn og Uddannelse: http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2012/Feb/120206-Det-gaar-fremad-med-ungdomsuddannelser-i-alle-regioner, som helt klart konkluderer, at der aldrig har været så mange unge i uddannelse, som nu: Næsten 90 procent af de elever, som forlod 9. klasse i 2010, forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse. Det er en stigning på næsten tre procentpoint siden 2009.

De tal A4 bruger er faktiske tal for årgangen, som forlod 9. klasse i perioden 1995-2000, det vil sige en opgørelse af ældre adfærd. De nyeste profiltal fra kommunerne er for 2010, disse tal er således udtryk for de elevers adfærd, som lige har forladt grundskolen. Det er således meget mere aktuelle tal.

På den baggrund konkluderer John Vilhelmsen, formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning, modsat det billede, som er tegnet i dagspressen på det seneste, nemlig at:

  1. De tal A4 bruger er faktiske tal for årgangen, som forlod 9. klasse i perioden 1995-2000, altså en adfærd, der ligger 10-15 år tilbage, hvor imod de nyeste profiltal fra kommuner er for 2010 er langt mere relevante tal.
  2. Der er altså tale om to helt forskellige måder at opgøre udviklingen på. Men hvis vi skal se på resultater af ungeindsatsen i løbet af 00’erne, viser profilanalysen at 90% nu forventes at ville gennemføre en ungdomsuddannelse.
  3. Vi er kommet tættere på 95 procentmålet. Med de seneste tal fra profilanalysen forventes det, at 90% i 9. klasserne i 2010 vil opnå mindst en ungdomsuddannelse.

Der har med andre ord aldrig været så mange unge mennesker i uddannelse, som nu, og det er da en god nyhed! Men det tallene også viser os er, at  det er vigtigt at tage hånd om de nuværende lidt ældre unge, der ikke har klaret sig så godt, som de kommende unge forventes at gøre. Ungdommens Uddanneslsesvejledning blev etableret i 2004, så vi kan ikke tage et medansvar for unge, som forlod 9. klasse før 2000, men vi kan og vil medvirke til at sikre den fortsatte fremgang i antallet at unge, som får en uddannelse.”

Ministeriet for Børn og Uddannelse oplyser i øvrigt, at profiltal for kommuner for 2011 forventes at blive offentliggjort i løbet af sommeren.