Projekt Erhvervsklasse

Hver måned præsenterer UUUC et UU-relateret projekt i vores projekt stafet. De projektansvarlige for månedens projekt sender hver måned stafetten videre og peger på næste måneds projekt og stiller to centrale spørgsmål til det. I sidste måned var månedens projekt “Kick 7+8” fra UU Vendsyssel Øst Vest og den projektansvarlige, Jette Skiveren, peger nu på projektet Erhvervsklasse som denne måneds projekt. Hun stiller følgende to spørgsmål til projektet:
1) Hvilke handlingsplaner lægges for elever, der ikke kan passe deres praktik?
2) Hvordan organiseres undervisningen i forhold til afgangsprøver?

”Erhvervsklasse” – et alternativ indenfor rammerne.
”Erhvervsklasse” er et samarbejde mellem UUV Køge Bugt, Solrød Ungdomsskole og EUC Sjælland, hvor elever i 8. og 9. klasse med behov for andre undervisningsformer får et alternativt undervisningstilbud. Formålet er at give eleverne en alternativ mulighed for at opfylde undervisningspligten inden for uddannelsessystemets rammer. I projektet er eleverne i praktik to dage om ugen, modtager almindelig skoleundervisning to dage og har blandt andet besøg på forskellige uddannelsessteder, fysiske aktiviteter og vejledning den sidste af ugens dage. Projekt-tovholder Birgitte Hybholt svarer her på de to stafet-spørgsmål fra sidste måneds projekt:

Spørgsmål 1: Hvilke handlingsplaner lægges for elever, der ikke kan passe deres praktik?
Birgitte Hybholt svarer:
Den generelle handlingsplan er, at elever, som ikke er indenfor målgruppen, nemlig normalt begavede, skoletrætte og praktikparate, ikke optages i Erhvervsklassen. Der har dog tidligere været elever, der ikke kunne passe deres praktik, og det blev løst på forskellig vis gennem nye praktiksteder, kortere dage, mentor på elever mv. ”

Spørgsmål 2: Hvordan organiseres undervisningen i forhold til afgangsprøver?
Der undervises som udgangspunkt på elevernes niveau og efter folkeskoleloven. Prøverne er de samme som for de andre elever, og når de har afsluttet deres prøver i 9. klasse er de som udgangspunkt klar til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i 10. klasse.” Siger Birgitte Hybholt.

Du kan læse mere om Erhvervsklasse-projektet her og her
Birgitte Hybholt peger på projektet På Banen fra UU- Herning som næste måneds projekt og stiller følgende to spørgsmål:

1) Fondsmidlerne, hvad bruges de på?
2) Hvad er udvalgskriteriet for de unge, der får en læreplads?