UU Lillebælt

I UU-Lillebælt er man optaget af det paradigmeskifte, som Ungepakke II har bragt med sig. Med udgangspunkt i en kulturanalyse og -strategi, “Fra selvledelse til medledelse”, afprøver UU-centeret forskellige initiativer og metoder, der skal udfordre og give nye svar på hvad vejledning kan, skal og er. Det er blandt andet:

 • Alle ungdomsuddannelser og produktionsskoler i UU-Lillebælt er bemandet med UU-vejledere, med fokus på overlevering og samarbejde om fastholdelse
 • Udarbejdelse af ny vision, mission, ambition og passion
 • Opgør med individuel vejledning som det bærende princip, forventningshorisonten er vejledning i fællesskaber
 • Uddannelsesparathedsbegrebet udbredes til de 18-25årige
 • Eksekvering af en uddannelsesparathedsdefinition, som består af selvkendskab, erhvervskendskab og beslutningskompetence
 • “Mobication – fra grundskole til erhvervsliv” (Projekt)

Organisationsmæssigt arbejder UU-Lillebælt sig fra professionsbureaukrati i retning mod at være en innovativ organisation. Det sker med afsæt i Einsteins vise ord:”Without changing our patterns of thought we will not be able to solve the problems we created with our current patterns of thought”.

Fakta om UU-Lillebælt

 • Centerleder: Anders Ladegaard
 • Region: Syddanmark
 • Kommuner: Fredericia og Middelfart
 • Antal skoler: 43
 • Antal indbyggere: 77174
 • Deltagelse i projekter: UU-Lillebælt er involveret i mange projekter, som har til formål at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Det er helt afgørende for indsatsen, at projekterne koordineres på tværs af uddannelserne, de kommunale forvaltninger og Ungdommens Uddannelsesvejledning.
 • Juridisk konstruktion: § 60 selskab, Ligeværdigt flerkommunalt samarbejde
 • Hjemmeside: www.uu-lillebaelt.dk