Ungdommens Uddannelsesvejledning samler kræfterne

Ungdommens Uddannelsesvejledning har på landsplan været organiseret i 2 foreninger: Lederforsamlingen for centerlederne i landets UU centre, og Ungdommens Uddannelsesvejlednings Udviklingscenter (UUUC) for landets UU centre.

På UUUCs årsmøde og Lederforsamlingens efterfølgende generalforsamling 20. april besluttede medlemmerne af begge foreninger en fusion.

I praksis er formålsparagraffer fra Lederforsamlingens vedtægter overført til et nyt sæt samlede vedtægter for den fusionerede forening: Ungdommens Uddannelsesvejlednings Udviklingscenter (UUUC).

“Der er ikke tale om en nedlæggelse, men om en fusion. En fusion af formål og retning, en fusion af samarbejdende kræfter og viljer, en fusion af to stemmer til en, som kan tale stærkere og klarere for og om ungdommens uddannelsesvejledning,” siger formand John Vilhelmsen.

Formålet med Ungdommens Uddannelsesvejlednings Udviklingscenter er at skabe koordination og udvikling af og mellem Danmarks UU centre.

UUUC koordinerer og varetager UU centrenes fælles vejledningsfaglige og vejledningsstrategiske interesser i forhold til myndigheder, institutioner, organisationer og offentlighed på nationalt plan: UUUC er således funderet i ledelsen af Danmarks UU centre.

“Vi er midt i en evaluering af Ungepakkerne, og der er lagt op til yderligere uddannelsespolitiske reformer. Det er vigtigt, at vi står sammen og står markant i den dagsorden. Og det er vigtigt, at vi legitimerer vores standpunkter med baggrund i en dokumenteret indsats og et synligt udviklingsarbejde i og for landets UU centre.” pointerer John Vilhelmsen.

Læs mere på uudanmark.dk