Kick 7 + 8

Hver måned præsenterer UUUC et UU-relateret projekt i vores projekt stafet. Den projektansvarlige for månedens projekt sender stafetten videre,  vælger næste måneds projekt og stiller et par centrale spørgsmål til det.

I sidste måned var månedens projekt ”Den Rummelige Virksomhed”, som Karen Heinesen, UU Roskilde, er tovholder på. Hun har nu peget på projektet Kick 7 + 8 fra UU Vendsyssel Øst Vest som april måneds projekt og stiller disse to spørgsmål til det:

  • Har man kunnet udnytte de unges erfaringer fra projektet i det videre vejledningsforløb?
  • Hvilke unge er blevet valgt til at deltage i projektet – og har der været kriterier for udvælgelsen?


Kick 7 + 8

Månedens projekt, KICK 7 + 8, er et projekt udført i Brønderslev kommune. Projektet er et tilbud til elever i 7. og 8. kl., som kan have glæde af at få praktisk/teoretisk undervisning i perioder af skoleåret, hvor eleven tages ud af klassen for at deltage i såkaldte kickmoduler. Undervisningen tager udgangspunkt i praktisk arbejde, som læreren i samarbejde med eleven kobler teori på. Hver undervisningsdag slutter med at arbejde skriftligt eller med billeder i en port folio.

Undervisningen foregår på skoler, værksteder eller sammen med eksterne samarbejdspartnere og temaerne spænder vidt fra eksempelvis landbrug, metal, mad til mennesker, kost, sport og til sundhed, fiskeri, bygge og anlæg/håndværk, it, natur og gartner. Forløbene i 8. kl. har også forløb på teknisk skole, grænsesøgende aktiviteter, personlige samtaler og afklaring af uddannelse og praktikforløb i virksomheder.

Tovholder på Kick 7 + 8, Jette Skiveren, besvarer her de to stafet-spørgsmål fra Karen Heinesen.

Vejlederen er vigtig
”Vejlederen er en vigtig person i udvælgelsen af elever til projektet. Han spotter eleven sammen med skolen allerede i 6. kl. I 7. kl. har vejlederen derefter kontakt med eleven i 4 perioder, som hver består formøde, besøg og evaluering af modulet og i 8. kl. har vejlederen oven i det også kontakt til eleven i forhold til ugepraktikker, som planlægges sammen med eleven ud fra elevens erfaringer fra 7. kl.”

Negative oplevelser af den boglige skole
”Kriteriet for udvælgelsen af elever til projektet er generelt, at eleven har brug for en pause fra skolen. Eleverne har ofte enten faglige eller sociale problematikker og en negativ oplevelse af den boglige skole. Projektets formål er, at eleverne skal opleve, at der er arbejdsprocesser, som kan lykkes for dem, og at det giver dem et mål med skolen og den efterfølgende ungdomsuddannelse.” Siger Jette Skiveren.

Læs mere om Kick 7 her og Kick 8 her.

Jette Skiveren peger på projektet Erhvervsklasse fra UUV Køge Bugt, Solrød Ungdomsskole og EUC Sjælland som næste måneds projekt og stiller følgende to spørgsmål:

  • Hvilke handlingsplaner lægges for elever, der ikke kan passe deres praktik?
  • Hvordan organiseres undervisningen i forhold til afgangsprøver?