WATCH, Gruppevejledning

Hver måned præsenterer vi et projekt fra et eller flere af landets UU-centre i en “projekt-stafet”. Den projektansvarlige for månedens projekt giver stafetten videre ved at vælge næste måneds projekt fra UUUCs projekt-database og beskrive, hvorfor projektet er valgt og hvilke centrale spørgsmål, der kunne være interessant at stille.

I sidste måned præsenterede vi projektet Skyggevejledning fra UUV Køge Bugt, og centerleder Mark Jensen giver her stafetten videre til UU Sjælsøs projekt, WATCH:

”Jeg har valgt projektet, fordi det baserer sig på gensidig læring og støtte de unge imellem. Jeg kunne tænke mig at spørge til, hvilket udbytte UU vejlederne føler projektet har givet, og om de mener, at der kunne være grobund for, at andre centre kunne anvende metoden.”

WATCH
UU-Sjælsø gennemførte i 2011 et gruppevejledningsforløb for knap 30 unge i 8.-10. klasse, der i det daglige slås med problemstillinger som skoletræthed, ulyst overfor læring, en tilbagetrukken rolle i undervisningen, lavt selvværd, problemer i hjemmet og svære transitioner i livet. Fire af centerets vejledere udvalgte 8 sessioner med tilhørende emner fra metoden WATCH, der oprindeligt startede som et islandsk bidrag til et Leonardo projekt, SPIDERWEB, og nu anvendes i flere lande i og uden for EU.

WATCH står for WHAT Alternatives? Thinking-Coping-Hoping og er en metode til gennemførelse af gruppevejledning. Den er grundigt afprøvet og består af en meget klar og brugbar opskrift på sessionernes form og indhold, der tillader, at vejlederne kan koncentrere sig om progressionen i vejledningen. Den kan benyttes over for en bred målgruppe fra 8.-10. klasse samt i ungdomsuddannelserne.

Projektansvarlig, souschef Claudia Hoffmann Dose, modtager stafetten med følgende udtalelse:

”Jeg er overbevist om, at de unge er blevet bedre til at sætte sig realistiske mål, ikke bare i m.h.t. uddannelse, men i livet i det hele taget. De har fået et andet syn på sig selv – gennem andre. Det fantastiske var, at vejlederne formåede at få de unge til at føle sig privilegerede over at deltage i forløbet. At vi nåede så langt, skyldes helt klart den kollegiale sparring, som vejlederne gav hinanden undervejs, og at håndbogen er så praksisorienteret. Jeg kan varmt anbefale projektet til andre centre, og vi deler meget gerne vores erfaringer.

Læs mere om projektet her.
Claudia Hoffmann Dose sender stafetten videre og peger på projektet Den rummelige virksomhed fra UU-Roskilde som månedens projekt.til marts. Hun stiller disse spørgsmål til projektet:

Hvordan har responsen været fra virksomhedsside, og på hvilken måde adskiller praktikopholdene sig fra en ordinær virksomhedspraktik?
Hvad er effekten af projektet? Eller med andre ord: Er de unge, der har deltaget i projektet mindre udsatte for at falde fra en ungdomsuddannelse?
Læs mere om næste måneds projekt her