UU Vendsyssel Øst Vest

Månedens center er det nordjyske UU center UU Vendsyssel Øst Vest, der vejleder unge over en stor geografisk udstrækning. Læs her om centeret og de faglige områder, man i centeret fokuserer på, for at højne kvaliteten i vejledningsarbejdet.

Lokal forankring og stor brugertilfredshed
De to kommuner, som UU Vendsyssel Øst Vest dækker med vejledning til unge, strækker sig over et geografisk område på 100 km fra den ene ende til den anden. Derfor er centrets arbejde i høj grad baseret på distanceledelse og meget af kommunikationen er net-baseret. Vejlederne arbejder sammen i 2 kommunale team med en koordinator i hvert team. UNI-C ´s benchmarkings undersøgelse har vist, at UU Vendsyssel Øst Vest havde den største brugertilfredshed af alle landets UU centre – og dét ikke uden grund, da vejledningsindsatsen fra centeret oftest er lokalt forankret og tæt på den enkelte vejledningssøgende. De lokale vejledere har et stort netværk og er stærkt engageret i forenings- og samfundslivet.

Tæt samarbejde med lokale skoler og jobcentre
UU Vendsyssel Øst Vest har et tæt samarbejde med de 2 kommuners jobcentre med 2 vejledere på fuld tid på hvert jobcenter. UU dækker vejledningen af de 2 kommuners folkeskoler, friskoler, heldagsskoler og socialpædagogiske opholdssteder med interne skoler. Et par af vejlederne har også enkelte undervisningstimer for at bevare den tætte kontakt til folkeskolen.

Fokus på det sociale
UU Vendsyssel Øst Vest har fokus på det sociale, og der afholdes teammøder samt et månedligt heldagspersonalemøde med afsluttende spisning. Man har også en årlig studietur på 3 dage med hotelovernatning. På disse ture har der været besøg på Danfoss, Lego, Siemens Wind Power, Norsk Hydro, Statens Jordbrugscenter m.v. samt på diverse uddannelsesinstitutioner. Formålet er at få en øget viden om disse steder og at styrke det sociale, vejlederne imellem.

Fakta:
Centerleder: Ole Danekilde
Adresse: UU Vendsyssel Øst Vest, Ny Rådhusplads 1. 9700 Brønderslev
Hjemmeside: http://uuoestvest.dk
Antal indbyggere: 74540
Indgår i: Region Nordjylland, Brønderslev og Jammerbugt kommuner.
Juridisk: § 60 selskab.
Medarbejdere: 14 2/3 årsværk fordelt på 16 ansatte. Vejlederne fordeler sig med 50 % af hvert køn, ligesom de rent aldersmæssigt er fordelt med 1/3 i 30érne -1/3 i 40érne og 1/3 i 50érne for at opnå en naturlig balance.