UU Nordvestsjælland

I UU-Nordvestsjælland er vejlederne bevidst om at arbejde ud fra en række definerede værdier og dermed handle ud fra et fælles fundament til gavn for de unge.

Den unges liv i centrum
Den mest bærende værdi i arbejdet er ”den unges liv i centrum”. Det vil sige, at vejlederne til enhver tid arbejder for løsninger, som den unge selv ønsker og kan se et perspektiv i.

Det vægtes højt at være mulighedsskabende og vedholdende og hjælpe den unge til at se mulighederne i sig selv og sørge for, at den unge i praksis får mulighed for at afprøve disse muligheder. Vejledningsarbejdet baseres på tillid både i forholdet til den unge og deres forældre og til de mange interessenter og samarbejdspartnere. I den tråd har centeret blandt andet igangsat projekter som UPCN, hvor tilbud om psykologhjælp til de unge er lykkedes med at fastholde mange frafaldstruede i uddannelse.

Holdbare løsninger
UU leder Jørgen Dan Pedersen udtaler: ”Vi har et meget tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem alle interessenter omkring de unge. Et samarbejde der har fokus på at finde løsninger, der er rigtige og holdbare for de unge, og som har respekt for de forskellige fagligheder vi repræsenterer. Der er ingen tvivl om, at vi ligger i et område med uddannelsesmæssige udfordringer, men viljen til forandring er til stede blandt såvel kommuner som uddannelsesinstitutioner, og derfor er der gang i rigtig mange spændende tiltag, som alle har til mål at få flere unge gennem uddannelse.”

UU-Nordvestsjælland deltager pt. også i samarbejdet om at skabe en fælles online portal for Regions Sjællands unge, hvor det vil være muligt for de unge at tilgå oplysninger om uddannelsessystemet på en samlet, nem og attraktiv måde.

Fakta om UU-Nordvestsjælland

  • Centerleder: Jørgen Dan Pedersen
  • Indgår i: Kalundborg, Odsherred og Holbæk Kommune
  • Antal indbyggere: 150.000
  • Del af: Jobcenter
  • Hjemmeside: http://www.uu-nordvest.dk/
  • Adresse: Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup
  • Antal medarbejdere/årsværk: 36