UU Center Sydfyn

UU Center Sydfyn

Hver måned præsenterer vi et af Danmarks 51 UU-centre. I præsentationen beskrives både fakta om centeret og et udpluk af vigtigste opgaver og projekter, centeret arbejder med. I denne måned præsenterer vi UU Center Sydfyn:

Fakta

  • Leder: Bo Madsen
  • Dækker kommunerne: Fåborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø
  • Samlet antal indbyggere: 130.624
  • Indgår i Region Syddanmark
  • Hjemmeside: www.uucenter.dk

I UU-Center Sydfyn betaler de 4 kommuner 86 kr pr. indbygger i 2012. Svendborg Kommune har påtaget sig at stille lokaler til rådighed for centret – og være ansættelsesmyndighed for alle ansatte. UU-Center Sydfyn er forankret i Børne- og Unge Udvalget, og samarbejder også med de 2 jobcentre i området.

Præsentation
UU Center Sydfyn beskæftiger 21 vejledere, som tilsammen dækker de 4 kommuners folkeskoler, private- og frie skoler, specialskoler, heldagsskoler og opholdssteder med interne skoler: UU vejlederne har mere end 80 forskellige arbejdssteder.
I 2011 har centret og dets medarbejdere især fokuseret blandt andet følgende indsatsområder:
• Opkvalificering af UEA undervisningen
• Det er målet at alle skoler sætter UEA undervisning på årsplanen på alle klassetrin
• Differentieret vejledning
• En metode til differentieret vejledning implementeres fuldt ud, efterfulgt af en analyse og evaluering
• Mentorordning 9.- 10. klasse samt ungevejledning
• Det er målet at 100% af de elever, som indgår i en mentorordning, inkl. mentorordning fra Hold Fast projektet fastholdes i ungdomsuddannelse, samt at der indgås samarbejdaftaler med samtlige uddannelsesinstitutioner, at efterskolerne inddrages, og at alle mentorer uddannes
• Indslusning via UU til ungdomsuddannelserne
• Der afholdes individuelle møder med ungdomsuddannelserne med henblik på en fast model for tilbagemelding og samarbejde. Grundskolerne informeres herom, og der gennemføres et indslusningsprojekt mellem grundskole og ungdomsuddannelse
• 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
• STU vejledernesamarbejder med Sydfyns Erhvervsforskole om et udvidet EGU tilbud/en træningsbane, der bygger videre på de opnåede kompetencer fra STU med det formål, at der dannes grundlag for en selvstændig placering på arbejdsmarkedet.

Om arbejdet og satsningerne i det kommende år, siger leder Bo Madsen:

“Vores mål med den samlede vejledningsindsats er, at der hvert år er flere unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, end året før! (indgår i kommuneplanen).”