Skyggevejledning

Hver måned præsenterer vi et projekt fra et eller flere af af landets UU-centre i en “projekt-stafet”. Den projektansvarlige for månedens projekt giver stafetten videre ved at vælge næste måneds projekt fra UUUC´s projekt-database og beskrive, hvorfor netop dét projekt er valgt og hvilke centrale spørgsmål, der kunne være interessante at stille til det.

UUUC har en samlet database over landets mange UU-relaterede projekter og du kan altid rekvirere viden om andre UU projekter ved at kontakte os.

Månedens projekt: Skyggevejledning i UUV Køge Bugt
UUV Køge Bugt har i 2010/11 gennemført et projekt med intern ”skyggevejledning” hvor to vejledere gensidigt skygger hinanden hver en dag. I 2011/12 er projektet blevet udbygget med ”frivillig skyggevejledning” hvor ansatte selv vælger hvem, de vil skygge. Det kan være en anden vejleder i UUV, en vejleders i et andet UU center, en vejleder på en ungdomsuddannelse eller noget helt andet.

UUV vejleder Christine Kejser, valgte at skygge kontorchefen for Undervisningsministeriets vejledningskontor Steffen Jensen en dag i november. Christine havde en meget positiv oplevelse gennem projektet:

”Alle de områder vi i vores dagligdag med fingrene i mulden diskuterer og forholder os til, blev her diskuteret med samme terminologi og med samme indhold blot på et højere niveau med bredere penselstrøg… god oplevelse!”

Centerleder Mark Jensen mener, at projektet har været med til at sammentømre hans medarbejdere og optimere samarbejdet på arbejdspladsen:

”Mange ansatte, fire kommuner og et ønske fra ledelse og ansatte om at vi er en fælles organisation har gjort, at vi i arbejdsåret 2010/11 gennemførte projekt skyggevejledning på tværs af organisationens team. Projektet blev evalueret positivt og efter ønske fra de ansatte er projekt skyggevejledning gentaget i arbejdsåret 2011/12”