Den nationale ungeenhed anbefaler styrkede tiltag

Den Nationale Ungeenhed har bakket op med viden og økonomiske midler til 20 udviklingsprojekter landet over, der har afprøvet nye veje i kommunernes indsats over for de unge 15-17-årige, der ikke er i job eller uddannelse.

På baggrund af erfaringerne i de 20 projekter kommer Den Nationale Ungeenhed med en række anbefalinger til kommunernes arbejde med de 15-17-årige. Målet med anbefalingerne er, at unge får en relevant og sammenhængende indsats, som i sidste ende kan føre til, at endnu flere unge kommer i gang med og ikke mindst gennemfører en uddannelse.

Idéerne til hvordan den koordinerede indsats skal styrkes er blandt andet nedsættelse af tværgående koordinationsudvalg på ledelsesniveau og tværfaglige ungeteams, der kan diskutere enkelte cases og trække fagpersoner ind efter behov. Det anbefales at ungdomsuddannelserne inddrages i samarbejdet og at der skabes overblik over alle kommunens tilbud til målgruppen fx gennem hjemmesider, kommunalt intranet eller temadage, hvor tilbuddene præsenteres. Der peges ligeledes på at flere projekter har gode erfaringer med ansættelse af en koordinator og på vigtigheden af at følge den unge i overgangene ind i nye aktiviteter og at der foretages ordentlige overleveringer og efterværn, når den unge afslutter et forløb.

Læs mere her.