Leder: Arbejdsdusør som redskab

Nogle unge starter ungdomsuddannelse for tidligt. De skal i virksomhedspraktik for at modnes, for at lære kulturen på en arbejdsplads, for opleve hvad de kan og se hvad mulighederne er, før de påbegynder en ungdomsuddannelse.

Det er unge, som er i gråzonen mellem særlige behov og de, som kan ’nøjes med’ de tilbud, som ungdomsuddannelserne stiller til rådighed. Det er unge, der har behov for en uddannelsesfremmende indsats, men som ikke kan beskrives ”særligt udsatte” (jf. §75 c i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats).
Med udgangspunkt i de positive resultater af projektet ”Virksomhedspraktik – en ny vej til ungdomsuddannelse” og i overensstemmelse med Ungepakken er virksomhedspraktik nu implementeret som et ordinært tilbud til unge 15-17-årige i Aabenraa Kommune indenfor den eksisterende økonomiske ramme i UU og Jobcentret. Samtidig er etableret et forsøg med Virksomhedscenter for Unge, som retter sig mod de unge, der har for massive problemstillinger til at kunne magte den eksisterende virksomhedspraktik. Disse unge har god gavn af at komme ud i en virksomhed for at blive afklaret og ’løftet’ i forhold til uddannelse, men har behov for en tættere opfølgning, netværk med andre unge og evt. en parallelindsats i form af psykologhjælp, misbrugsbehandling eller udredning eller andet.

Evalueringen af ”Virksomhedspraktik – en ny vej til ungdomsuddannelse” peger på, at netop den arbejdsdusør, som Børne- og Familieudvalget har bevilget til projektet, har haft væsentlig betydning for de unge og for virksomhederne. Uden arbejdsdusøren ville mange unge formodentlig fravælge virksomhedspraktikken og i stedet starte på produktionsskole (hvor der udbetales skoleydelse) eller på et tilfældigt grundforløb med stor risiko for at falde fra. For virksomhederne medvirker arbejdsdusøren til at skabe et ansvarsfuldt forhold mellem den unge og virksomheden, hvor den unge får status som en ’rigtig’ medarbejder.

På baggrund af Ungdommens Uddannelsesvejlednings indgående kendskab til de unge og erfaringer fra (ulønnet) UU-praktik er vores vurdering, at tilsvarende projekter med fordel kunne udbredes til hele landet; det er netop muligheden for en form for aflønning af de unge, der er nøglen succes. Det er afgørende for de unges motivation og selvfølelse, at de modtager en løn for deres arbejde; det er oplevelsen af at være ’rigtig’ ansat/medarbejder i en virksomhed, at blive anerkendt for sin indsats og fornemmelse af at være som andre unge, der får løn, hvis de har f.eks. et fritidsjob.

Ungeindsatsen er kommunalt forankret og derfor bør dusør udgå fra kommunerne. Et tæt samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcentrene kan og skal sikre en smidig administrativ procedure, så den enkelte unge meget hurtigt kan komme i praktik, og sådanne regionale puljer ville enkelt og effektivt kunne administreres af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

– Finn Lambek, Formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning