Frafald på erhvervsskolerne

Vi har ikke råd til ikke at sikre uddannelse til alle unge i Danmark. Samfundsøkonomisk har vi ikke råd til, at så mange falder fra på erhvervsuddannelserne. Og vi kan ikke være det bekendt heller overfor det enkelte unge menneske, som ikke finder fodfæste i sit liv.

– siger formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning, Finn Lambek, som reaktion på ugens artikler i Ugebrevet A4.

Ugebrevet A4 har i øjeblikket fokus på erhvervsuddannelserne og det relativt store frafald: i samarbejde med Uddannelsesforbundet har Ugebrevet A4 bedt analysefirmaet Kaas & Mulvad foretage en analyse af frafaldet på erhvervsuddannelserne.

Årsagerne er flere og komplekse og viser sig som blandt andet mangel på praktikpladser, sociale problemer, psykiske problemer og faglige problemer som til sammen betyder, at motivationen er helt i bund.

Blandt andet citeres Peter Koudal, forsker i erhvervsuddannelser på Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet for følgende:

Det nytter ikke at sparke de unge ind i et system, der ikke er gearet til at have dem. Langt hen ad vejen er det præcis, hvad der sker i dag, når tusindvis af uafklarede unge, oven i købet nogle med store sociale og psykiske problemer, henvises til erhvervsskolerne. Jeg ved godt, at der er mentorer og psykologordninger, men i bund og grund er erhvervsskolerne ikke gearet til at løse de her problemer.

Og formanden for Uddannelsesforbundet, der organiserer erhvervsskolelærerne, Hanne Pontoppidan følger op:

Uddannelsesvejlederen ser på ham knægten, der hverken kan eller gider, og så smider de ham på erhvervsskolen.

Grundantagelsen er, at den politiske målsætning om, at 95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, er en fejlslagen politisk strategi, som betyder at erhvervsskolerne overbelastes med unge, der slet ikke er klar til at begynde på en uddannelse.

Men hverken den præmis eller påstandene om, at UU vejlederne visiterer for ukritisk til erhvervsskolerne kan Ungdommens Uddannelsesvejledning acceptere.

Der er ikke noget alternativ til 95% målsætningen:

For os i UU udgør hver eneste ung en ressource og værdi, vi skal forstå at udnytte til gavn for velfærdssamfundet. Derfor er det også meget mere interessant for os, at diskutere hvordan vi sikrer uddannelse til alle. Og den diskussion fører vi løbende, med grundskolen med forskerne og politikerne, og med uddannelsesstederne. Også erhvervsskolerne.

– siger Finn Lambek.

UU centrene har lokalt godt fat i dialogen med ungdomsuddannelserne og erhvervslivet om især frafaldsproblematikken og hvilke initiativer, der kan afhjælpe problemerne med frafald på især erhvervsskolerne.

Centerleder på UU Vestsjælland Jacob Mortensen siger:

At Uddannelsesforbundet og erhvervsskolerne er desperate forstår man godt. Erhvervsuddannelserne kæmper hårdt i disse år for at få større anerkendelse for deres uddannelser og få flere fagligt dygtige unge ind på deres uddannelser. Det er også med i vores dagsorden i UU, og derfor er vi i konstant dialog med vore forskellige interessenter om, hvordan vi løser den opgave at få uddannet flere faglærte. Uddannelsesforbundets udmelding opfordrer jo ikke ligefrem til dialog. At stille sig over i et hjørne og kaste med mudder på sine venner er dumt. Men heldigvis bygger vores lokale dialog med ungdomsuddannelserne på fælles respekt, forståelse og vilje til at finde konstruktive løsninger på problemet.

UU kan pege på flere områder som med fordel kan fokuseres og diskuteres bestræbelserne på at mindske frafaldet:

  • Større fokus på og større plads til UEA undervisningen i grundskolerne
  • At styrke den praktiske og innovative tilgang til de boglige fag i grundskolen
  • Flere ressourcer til at styrke grundforløbene på erhvervsskolerne
  • Praktikcentre på skolerne
  • Etablering af en fleksuddannelse

Fokus må og skal være på den fælles indsats fra grundskolen og opefter, hvor kommune, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, interesseorganisationer og andre samarbejdspartnere har en fælles dagsorden, og hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning spiller en central rolle som den gennemgående samarbejdspartner fra grundskole til det fyldte 25 år.

Den ambition forfølger ministeren for Børn og Undervisning politisk: Christine Antorini har netop bebudet nedsættelsen af et hurtigt arbejdende udvalg bestående af Christine Antorini, finansminister Bjarne Corydon (S), økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV), videnskabsminister Morten Østergaard (RV), beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), socialminister Karen Hækkerup (S) samt erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF).

Ungdommens Uddannelsesvejledning hilser initiativet meget velkomment og ser frem til at bidrage konstruktivt til udvalgets arbejde.