Fleksuddannelsen skal tænkes fleksibelt

I regeringsgrundlaget fra oktober 2011 hedder det:

Til unge, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, skal der indføres en fleksuddannelse med skræddersyede uddannelsesforløb, hvor den unge kan gennemføre moduler indenfor ungdomsuddannelser, produktionsskoler og højskoler mv., der til sammen skal udgøre en fuld ungdomsuddannelse.

Der foreligger endnu ikke konkrete rammebeskrivelser eller planer for udmøntning, men i UU har vi klart tilkendegivet overfor ministeren, at vi stiller os meget positivt til fleksuddannelsen, og at vi ser frem til at medvirke i det kommende udviklingsarbejde med at beskrive de styrende rammer for målsætning, organisation og udmøntning.

Især 4 forhold ser vi som afgørende for fleksuddannelsens reelle værdi:

  • Fleksuddannelsen skal være institutionsuafhængig; det er helt afgørende at der skræddersyes individuelle fleksible forløb som kan være en kombination af forløb på flere uddannelsesinstitutioner. Det er derfor afgørende, at Fleksuddannelsen ikke forankres i én bestemt uddannelsesinstitution, men at målgruppevurdering, uddannelsesforløb og uddannelsesplan varetages institutionsuafhængigt. Det forekommer naturligt at UU påtager sig ansvar for fleksuddannelsen.
  • Fleksuddannelsen skal etableres indenfor det eksisterende uddannelsessystem; det er vigtigt at ressourcerne anvendes til at kombinere forløb og muligheder indenfor de eksisterende tilbud og ikke til at etablere nyt. Der findes eksempelvis 109 forskellige erhvervsuddannelser med 326 trin eller specialer. Vi har ikke behov for flere uddannelsesmuligheder; vi har behov for at tænke de eksisterende mere fleksibelt.
  • Fleksuddannelsen skal være kompetencegivende og afsluttes med kompetencebevis fra en eksisterende uddannelse. Det er helt afgørende både for den unges mulighed for job og for arbejdsmarkedet, at endt fleksuddannelsesforløb kan dokumenteres og omsættes i reelle jobmuligheder.
  • Fleksuddannelsen skal tage individuelt udgangspunkt. Især på erhvervsuddannelserne er frafaldet stort. Det er en samfundsøkonomisk katastrofe. Men det er i lige så høj grad en personlig katastrofe for hver eneste af de unge, der ikke klarer sig i det nuværende uddannelsessystem. Derfor er præcis og klar målgruppevurdering den ene vigtige forudsætning for, at et fleksuddannelsesforløb lykkes. Den anden forudsætning er, at uddannelserne tager ansvar for at skabe de rigtige forløb, de rigtige miljøer og fællesskaber.

I UU kender vi de unge, og vi har et godt overblik over de uddannelsestilbud der findes. I tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne tager vi derfor gerne ansvar for fleksuddannelsen.

Finn Lambek

Formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning