Den aktuelle ledighed og beskæftigelse

Bruttoledigheden faldt i november med 600 til 163.000 personer.

Ledighedsprocenten er imidlertid uændret og svarer, som i de seneste fire måneder, til 6,2 procent af arbejdsstyrken.

Den registrerede ledighed har ligget omkring det nuværende niveau på mellem 6,0 og 6,4 procent lige siden februar 2010.

Den sæsonkorrigerede ledighed har ligget stabilt omkring det nuværende niveau lige siden starten af 2010. Stigningen i ledigheden i november ramte især kvinderne, mens mændene havde en lille nedgang.

Kilde: Uddannelsesguiden