Pressemeddelelse – flere unge uddanner sig

Flere unge uddanner sig

Ministeriet for Børn og Uddannelse har offentliggjort den såkaldte profilmodel for 2010. Profilmodellen forudser en positiv udvikling i andelen af unge, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse inden for de kommende 25 år. Hos UU ses de nye tal som et tydeligt billede på, at vejledningsarbejdet rundt om i landet gør en faktisk forskel.

De nye tal fra Ministeriet for Børn og Uddannelse estimerer en væsentlig procentvis stigning af unge, der afsluttede niende klasse i 2010, som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse indenfor de kommende 25 år. Mens forventningerne til uddannelses-kvotienten for årgang 2008 var på 85% og for 2009 godt 87% forventes det nu, at 90% af 2010 årgangen vil gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Det samlede billede er, at den negative udvikling fra 2000 til 2007 nu for alvor er brudt med en støt stigning gennem de sidste tre år.

Formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning, Finn Lambek, mener at tallene viser at vejlednings-arbejdet rundt om i landet for alvor påvirker udviklingen positivt:

Det er regeringens målsætning, at 95 procent af en ungdomsårgang i 2015 skal have en ungdomsuddannelse og de nye tal peger på at udviklingen går den rigtige vej. Der er selvfølgelig endnu et stykke vej, men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om at disse positive tal i høj grad viser, at den massive indsats på vejlednings-området er med til at skubbe i den rigtige retning. Man kan selvfølgelig diskutere, om 95% er et realistisk mål, men det er vigtigt at vi sætter barren højt, at vi har høje forventninger til vores unge mennesker.”

Den positive udvikling er specielt væsentlig, fordi der nu sker et skred i den sidste, svære procentdel af de unge, mener Finn Lambek.

Vi taler her om den del af en ungdomsårgang, der af forskellige årsager har svært ved at komme gennem uddannelsessystemet. Hvis vi skal nå op på 95 procent, er det afgørende, at vi satser samlet på tiltag, der er rettet mod denne gruppe. Vi har i Ungdommens Uddannelsesvejledning eksempelvis stor tiltro til, at den ny flexuddannelse bliver en positiv mulighed for netop dem. Men det afgørende er, at rigtig mange UU centre har forskellige målrettede initiativer i forhold til de unge, som vi ellers kan være bekymrede for ikke får afsluttet en ungdomsuddannelse.

Formanden peger på de positive resultater i blandt andet vejlednings-projekter som ”Hold Fast” og ”Fokuselever”.

”Hold Fast” – elever fastholdes i uddannelse og netværket styrkes

Marie Thodberg, afdelingsleder i UU Århus og leadpartner på projektet for Østjylland beskriver effekten af ”Hold Fast”- projektet således:

Det har været spændende for os at opleve de gode resultater, det har givet, at koordinere indsatsen omkring de unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne med alle ungdomsuddannelserne. Sammen har vi udviklet metoder til styrkelse af vejledningen af specielt de unge, der ikke får opfyldt deres første uddannelsesønske. Gennem introduktionsforløb med støtte til lektier og læsevejledning, mentorstøtte og tilløb til ungdomsdannelse fra Produktionsskoler og EGU har vi opnået at fastholde flere unge i uddannelse, styrket netværket og skabt en platform for dialog mellem uddannelsesinstitutionerne, hvor erfaringer med konkrete forløb udveksles.

Læs mere om projektet her

“Fokuselever” – højere gennemførselsprocent for de udfordrede unge

Gennem to år har UU Lolland-Falster arbejdet målrettet med betegnelsen fokuselever – unge, der i grundskolen har særlige udfordringer. Centerleder Ulla Petersen forklarer hvordan vejlederen i disse tilfælde, efter aftale med den unge og familien, personligt overleverer eleven til den valgte ungdomsuddannelse og herefter løbende  kontakter ham/hende mindst en gang om måneden. Resultatet viser, at fokuseleverne nu kan bryste sig med en rigtig flot gennemførselsprocent.

UU Lolland-Falster påtænker fra 2012 at alle unge, der indstilles til optagelsesprøve på en gymnasial ungdomsuddannelse, pr. definition bliver fokuselever og dermed overleveres personligt.

—-

Du kan læse mere om profilanalysen fra Ministeriet for Børn og Undervisning her.

For yderligere information, kontakt uuuc@uudanmark.dk