Godt nytår!

2011 var året, hvor vi fik ny regering og ’nyt’ ministerium og kunne byde Christine Antorini velkommen på posten som minister for Børn og Undervisning.

Vi har med stor interesse læst det ny regeringsgrundlag, og hæfter os især ved etableringen af en flexuddannelse og en strukturændring i ministerressort.

Strukturændringen betyder, at den samlede uddannelsesindsats, inklusive de videregående uddannelser, fordeles på 2 ministre. Vi ser heri en ny, stor udfordring, der kalder på et effektivt samarbejde mellem alle parter. Vi mener at kunne bidrage stærkt i denne proces, al den stund vi allerede har et fremragende samarbejde med Studievalg. Det er blandt andet UUs opgave at vejlede og målgruppevurdere de unge i forhold til relevante og mulige uddannelsestilbud og tage ansvar for de unges uddannelsesplan og uddannelsesforløb. Som institutionsuafhængig varetager af den myndighedsopgave, mener vi derfor også at kunne bidrage positivt og konstruktivt til den videre kvalificering og udvikling af Flexuddannelsen.

Projekter
2011 var også året, hvor vi bidrog til tænketanken DEAs omfattende undersøgelse af frafaldssårsager. De kvalitative analyser har resulteret i rapporten ”Next practice i UU- vejledningen – netværksorienteret udvikling”.

Vi glæder os til i 2012 blandt andet at bidrage til Danmarks Evalueringsinstituts store nye projekt, der skal fokusere på overgangene mellem grundskole og ungdomsuddannelser. I samarbejde med centrale aktører på området skal projektet gøre status over den viden, der allerede findes om området, og definere felter hvor der er behov for ny viden eller særlige indsatser.


Ungdommens Uddannelsesvejlednings årskonference
På UUUCs årskonference 2012 d. 19.-20. april sætter vi fokus på: ”Ungepakken – hvem tager ansvaret”. 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 60 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse – Vi spørger på konferencen til: Hvem er lokomotiverne i målsætningerne? Hvordan sikres kontinuitet og sammenhæng i og mellem vejledningen til ungdomsuddannelserne og gennemførselsvejledningen?

 


Vi vil gerne sige tak for et spændende 2011. Vi glæder os meget til at samarbejde bredt og åbent også i 2012.

UUUC ønsker alle et godt nytår!