Ungdommens Uddannelsesvejledning hilser nyt praktik-initiativ velkommen

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og De Konservative er blevet enige om et nyt praktikplads-initiativ. Initiativet indebærer oprettelsen af 3000 ekstra skolepraktikpladser, fælleskaber mellem praktikvirksomheder samt ’sociale klausuler’, der sikrer praktikpladser hos virksomheder, der leverer ydelser i offentligt udbud.

Formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning, Finn Lambek, hilser initiativet velkommen:

I UU vejledningen er det vores opgave at vejlede unge med udgangspunkt i den enkelte unges ønsker og muligheder, men vi har også et overordnet og principielt fokus på at vejlede balanceret i forhold til de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Uden nok ledige praktikpladser at stille de unge i udsigt er det imidlertid en stor udfordring. Man kan diskutere om 3000 skolepraktikpladser er nok, men det er en vigtig begyndelse!”

Forskellige undersøgelser peger på, at manglen på praktikpladser har været med til at øge omfanget af frafald og dobbeltuddannelse i det erhvervsfaglige system. Flere praktikpladser vil derfor give en mere effektiv uddannelsesproces til gavn for alle. Og initiativet forholder sig også ambitiøst i forhold til skolernes ansvar for de unges praktikforløb.

Regeringens aftale om praktikpladser indebærer, blandt andet, at der gøres forsøg med, om skolerne kan løfte ansvaret for elevens samlede uddannelse. Vi ved at dette allerede foregår flere steder i udlandet og ser med positive øjne på forsøget.

I Ungdommens Uddannelsesvejledning ser vi samlet initiativet både som en positiv udvikling for den enkelte unge og vejledningsarbejdet, men også for skolerne, samfundet og de generationer af unge, der står foran at skulle uddanne sig.” – slutter Finn Lambek.