Ny leder af UU Tårnby

Efter årsskiftet tiltræder afdelingsleder Anette Kjærager stillingen som leder af UU i Tårnby. Hun overtager stillingen efter den nu pensionerede leder Benny Burmeister.

Anette Kjærager var som konsulent i Solrød med til at lægge grundstenene til UUV Køge Bugt i 2004 som et samarbejde mellem Solrød, Skovbo, Vallø, Stevns og Køge kommune. Hun har siden fungeret som afdelingsleder i UUV med ansvar for grundskolevejledningen.

”Det er både med vemod og stolthed, at UUV og jeg tager afsked med Anette.” Udtaler Mark Jensen, centerleder, UUV Køge Bugt.

UU Tårnby, der dækker kommunerne Tårnby og Dragør, består foruden UU lederen af 10 vejledere og 1 administrativ medarbejder. Anette Kjærager tiltræder stillingen den 2. januar 2012.