Effektmåling 2009

UVM har offentliggjort effektmålinger for skoleåret 2009-2010, hvor det er muligt at se den procentvise fordeling af uddannelsesvalg for de elever, der har afsluttet 9. kl. i perioden 1/10 2009 – 30/9 2010.

Det generelle billede er, at 49,6 % af eleverne tre måneder efter endt skolegang er blevet i grundskolen, 0,5 % er fortsat til forberedende uddannelser, 33,2 % til gymnasiale uddannelser, 8,7 til erhvervsfaglige uddannelser og 7,9 % er ”uden oplysninger”. Målingen vises både som totalt gennemsnit og fordelt i forhold til de forskellige UU-centre.

Du kan se målingen her