Det går faktisk bedre

Det er ukorrekt, når LO konstaterer at hver tredje 20-årig kun har færdiggjort niende klasse og at fire ud af ti unge ikke har en ungdomsuddannelse, når de fylder 20 år. Friske tal fra UU centrenes fælles datagrundlag (UVvej) viser et helt andet og betydeligt mere positivt billede af de unges uddannelsesvalg.

 

I de danske medier har onsdagen budt på en forsidehistorie om de unges vej gennem uddannelsessystemet. Historien bygger på en undersøgelse gennemført af Danmarks Statistik for LO, der tager udgangspunkt i årgang 1988’s valg af uddannelse fra de er 15-20 år. Ikke blot er det fordrejet at bruge undersøgelsen til at tale om Danmarks tyveårige, når årgang 1988 i indeværende 2011 snarere nærmer sig de 23 år – det er også en historie baseret på ikke-opdaterede og upræcise tal.

Opdaterede tal baseret på dagfriske opdateringer fra landets UU vejledere, viser at 73,16% enten er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse, og at 6,41 % er i gang med at forberede sig til at gå i gang med en. Antallet af danske 20-årige, der kun har en niendeklasses eksamen er således ikke er hver tredje men snarere hver fjerde. Og dertil kommer, at ud af disse er omtrent en tredjedel i gang med at forberede sig til et videre forløb.

Hos årgangen efter, altså årgang 1989, er billedet mere komplekst. Flere er under forberedelse til en ungdomsuddannelse (9,4%) mens en lille smule færre er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse (71,25% i forhold til 73,16%). Det betyder at tallet af unge, der kun har afsluttet niende klasse er en smule højere, men at den samlede del af unge, der er i gang med at uddanne sig faktisk er over 80%, altså fire ud af fem.

Formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning, Finn Lambek, mener at udviklingen går den rigtige vej:

Det vigtige for os er, at de unge er i gang med at uddanne sig og ikke bliver tabt for arbejdsmarkedet. Og det er dét, tallene viser os. Det er væsentligt at vi designer vores indsats på ungdomsuddannelses-området på rigtige, opdaterede og nuancerede tal. Derfor kan vi kun henstille til, at man i debatten om regeringens 95% målsætning bruger tal, viden og erfaring fra UU.”

Det fremgår af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen (november 2006), at mindst 85 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 procent i 2015. Det er den såkaldte 95-procent-målsætning.

Se statistikken Ungdomsuddannelse for årgang 1988 og 1989

For yderligere information, kontakt Finn Lambek: fla@esbjergkommune.dk, mobil: 29 43 47 10 – se http://uudanmark.dk/presse/