UU byder den ny Børne- og Undervisningsminister velkommen

Christine Antorini (S) bliver ny Børne- og Undervisningsminister. Ministeriet vil varetage områder som bl.a daginstitutioner, folkeskoler og ungdomsuddannelser, hvorimod de videregående uddannelser vil flytte til videnskabsministeriet med Morten Østergaard (R) på posten som minister.

Vi ønsker Christine Antorini til lykke med posten og ser meget frem til et godt og udbytterigt samarbejde,

– siger formand Finn Lambek, som samtidig peger på, at det bestemt kan være en fordel med et mindre men til gengæld mere fokuseret ministerium til varetagelse af ungdomsuddannelserne i bestræbelserne på at nå 95% målsætningen.

Vi ser også en udfordring i, at den samlede uddannelsesindsats inklusve de videregående uddannelser fordeles på 2 ministre, men en udfordring vi gerne bidrager til konstruktive løsninger på, al den stund vi allerede har et fremragende samarbejde med Studievalg,

– slutter Finn Lambek.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) giver uddannelses- og erhvervsvejledning til elever i grundskolen fra 7. klasse til 10. klasse. UU opsøger desuden andre unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse.