Ny offensiv mod ungdomsledighed

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) giver uddannelses- og erhvervsvejledning til elever i grundskolen fra 7. klasse til 10. klasse. UU opsøger desuden andre unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse.

En fælles offensiv mod ungdomsledighed er et kærkomment initiativ, som Ungdommens Uddannelsesvejledning vil bakke helhjertet op om,

– siger formand Finn Lambek med adresse til det udspil til en gennemgribende reform af indsatsen for at få flere unge i uddannelse og job, de største danske bykommuner – København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers – nu kommer med.

Det er helt afgørende, at vi arbejder målrettet sammen på tværs af jobcentre, socialforvaltning, uddannelsesinstitutioner og UU. Og det er helt afgørende, at vi arbejder henover kommunegrænserne og ser vejledningsinitiativer og -opgaver som kommunalt grænseoverskridende.

 

UU centrene er de fleste steder oprettet som et samarbejde mellem flere kommuner, og UU centrene i landets 6 største byer mødes regelmæssigt for at diskutere de fælles udfordringer i forhold til blandt andet ungdomsledighed og frafaldsproblematik. Også her er der fokus på behovet for nye fælles strategier og handlemuligheder i forhold til de frafaldstruede og ledige unge.

Kommunerne er især udfordret i forhold til den højere refusion, som finder sted, når en ung sættes i virksomhedspraktik fremfor uddannelse.

Når målet er at skabe holdbare løsninger og mulig selvforsørgelse for den enkelte, svage unge, er løsningen uddannelse, også for de unge mellem 25 og 29 år,

– fortsætter Finn Lambek og peger på den ny Fleksuddannelse, som en af flere nye muligheder og tiltag i en samlet offensiv mod ungdomsledighed.

S, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten er parate til at genindføre Den Fri Ungdomsuddannelse i en reformeret form: en såkaldt Fleksuddannelse. Partierne mener, der er brug for en alternativ uddannelsesindgang til de unge, der i dag falder fra – bl.a. på grund af personlige og sociale problemer. Uddannelsen vil være 2 årig og rette sig mod unge, der ikke kan gennemføre, eller som ikke passer ind i de nuværende uddannelser.

For yderligere information, kontakt Finn Lambek: fla@esbjergkommune.dk, mobil: 29 43 47 10 – se http://uudanmark.dk/presse/