Next practice i UU-vejledningen – netværksorienteret udvikling

Tænketanken DEA har i 2011 sat fokus på frafaldet på landets ungdomsuddannelser, og har igangsat en række undersøgelser på området, som sigter mod en bedre forståelse af frafaldsårsagerne.

I samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejlednings Udviklingscenter (UUUC) har DEA udvalgt seks centre til en kvalitativ undersøgelse, og har spurgt til en lang række forhold vedrørende centrets organisering og deres løsning af vejledningsopgaven.

– har bidraget til de kvalitative analyser, som har resulteret i rapporten ”Next practice i UU-vejledningen – netværksorienteret udvikling

Fra forordet:

DEAs undersøgelser viser, at vejlederne har en unik rolle i forhold til de unge, og dermed er de en vigtig samarbejdspartner for en lang række aktører. Med denne unikke rolle følger dog et stort ansvar, da mange unge har brug for en vejledningsindsats, som kan inspirere og motivere dem til at finde deres inderste ambitioner frem.