Excellent!

Over de sidste 3 år har UU-Herning arbejdet med den såkaldte EFQM Excellencemodel som ledelsesværktøj. Dette har nu resulteret i, at organisationen har modtaget anerkendelsen Recognised for Excellence.

Vi er stolte af at kunne vise resultater gennem tre år, der både er vigtige og i en positiv udvikling. Som offentlig virksomhed har vi egentlig ikke en bundlinje at måle os på. Vi har arbejdet med Excellencemodellen siden 2005, og vi anvender modellen til at sikre, at vi bruger borgernes penge effektivt og opnår positive resultater år efter år.

– udtaler Inger Veng Rasmussen, centerleder i UU-Herning og tovholder på kvalitetsarbejdet i Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune.

Tanken om at arbejde efter excellencemodellen har været en del af UU-Herning siden centret blev oprettet i 2004.

Det tog lidt tid for medarbejderne at blive dus med modellen, men efterhånden som vi skaber resultater via selvevalueringer og fokus på forbedringsområder, kan alle se nytteværdien af arbejdet. Der er mange, som gerne vil måle og veje UU-vejledningen og se på effekter, og vi har valgt at gå foran for at vi selv har indflydelse på, hvad der italesættes, men også føler stoltheden over vort arbejde,

– fortæller Inger Veng Rasmussen.

Medarbejderne i UU-Herning på overrækkelsesdagen

Det er i øvrigt anden gang UU-Herning opnår en kvalitetsanerkendelse. I 2005 opnåede centret første trin mod den danske kvalitetspris Committed to excellence.

Excellencemodellen er udviklet af ledere til ledere i både private og offentlige organisationer. Modellen bidrager til virksomhedens strategiske udvikling ved at synliggøre sammenhængen mellem indsats og resultater.

Excellencemodellen giver ledelsen et struktureret overblik over både virksomheden som helhed, og hvordan virksomheden klarer sig. Modellen gør det muligt for ledelsen at afgrænse, hvor der skal igangsættes initiativer for at forbedre virksomhedens præstation og styrke dens udvikling.

En organisation udviser excellence, når den med udgangspunkt i nøje gennemtænkte indsatser skaber bedre resultater end andre organisationer og som helhed vedvarende opnår fremragende resultater.

Vil du vide mere om kvalitetsarbejdet i UU-Herning kan du læse om Excellencemodellen på www.uu-herning.dk eller på Center For Ledelses hjemmeside: www.cfl.dk.