UU bakker op om 95% målsætningen

Den generation vi nu uddanner i Danmark, bliver den første, som ikke har udsigt til at tjene mere end deres forældre. Samtidig har Kina over de seneste 20 år nedbragt fattigdommen fra 85% til 15,9%. En ny verdensorden falder på plads. Vi har ganske enkelt ikke råd til ikke at sikre uddannelse til alle unge i Danmark.

– sådan lyder reaktionen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning på de seneste overskrifter, der med Jyllandsposten i spidsen søndag d. 21. august kunne citere lektor Klaus Nielsen fra Aarhus Universitet for at sige: ”95 pct.-målsætningen er mildest talt urealistisk. Det virker, som om de 95 pct. er et tal, der er hentet ud af den blå luft …”

Forskningsinstitutterne AKF og SFI har over en længere periode undersøgt årsagerne til, at mere end 20 pct. af eleverne på erhvervsskolerne falder fra. Og det er i denne sammenhæng, Klaus Nielsen konkluderer, at:

Politikerne bør indstille kampen for at presse 95 pct. af alle unge igennem en ungdomsuddannelse.

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) opgave at give uddannelses- og erhvervsvejledning til elever i grundskolen fra 7. klasse til 10. klasse. UU er organiseret i 49 centre fordelt landet over, de fleste steder etableret som et samarbejde mellem flere kommuner.

Formand for landets 49 UU centre, Finn Lambek, er ikke enig i, at regeringen burde opgive 95% målsætningen:

Uddannelse til alle – det må være den absolutte målsætning.

Det er meningsløst at diskutere, om det er mere realistisk at sætte en målsætning på 92% eller 96%. Kernen er, at barren må sættes højt – der er ganske enkelt ikke noget alternativ. Vi har ikke råd til at tabe unge, som kunne have fået en ungdomsuddannelse, hverken samfundsøkonomisk eller målt i livskvalitet for det enkelte unge menneske. For os i UU udgør hver eneste ung en ressource og værdi, vi skal forstå at udnytte til gavn for velfærdssamfundet. Derfor er det også meget mere interessant for os, at diskutere hvordan vi sikrer uddannelse til alle. Og den diskussion skal vi have hele vejen – med os selv, med grundskolen, med uddannelsesstederne, med politikerne, og med forskerne.”

Københavns Vestegn, som består af kommunerne Albertslund, Ballerup, Glostrup, Høje-Taastrup og Rødovre, er dagligt udfordret på 95% målsætningen og frafaldsproblematikken på især erhvervsuddannelserne. Her har de knækket frafaldskurven. Centerleder for UU Vestegnen Carsten Bøtker siger:

”De kommuner, som sætter ind med en ekstra vejledningsindsats kan spore en synlig og gavnlig effekt – især for unge med anden etnisk baggrund end dansk, samt de svage unge. Om vi her på Vestegnen når målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, ved jeg ikke. Men det skal ikke forhindre os i, konstant at afsøge muligheder, redskaber og indsatser for at nå i mål.”

For yderligere information, kontakt Finn Lambek: fla@esbjergkommune.dk, mobil: 29 43 47 10 – se http://uudanmark.dk/presse/