Ny STU ungdomsuddannelse i Køge

En ny ungdomsuddannelsesinstitution skal være garant for en individuel kvalitetsungdomsuddannelse
for unge STU (Særligt tilrettelagt individuel 3 årig ungdomsuddannelse) elever i Køge Bugtområdet.

Det er UUV – Ungdommens UddannelsesVejledning i Køge bugt – som driver den ny institution. UUV er en tværkommunal samarbejdsorganisation, der dækker Greve, Køge, Solrød og Stevns kommuner.

Den ny STU ungdomsuddannelse kommer til at danne ramme for en spændende og udfordrende individuel ungdomsuddannelse med værkstedsfaciliteterudenomsarealer, fællesrum, individuelle arbejdspladser, en ”ungdomslejlighed” og et par 9 personers busser, der gør afstanden til virksomhedsbesøg, oplevelser, natur og undervisning uden for basen let tilgængelig.

Køge Kommunes social- og sundhedsudvalgs beslutning den 1. februar 2011 at etablere en ny STU ungdomsuddannelsesinstitution i Køge. Siden er bygningen på Karlemosevej 48 renoveret, Morten Ellehauge er ansat som leder, der er ansat personale som begyndte den 1. august. De 20 unge der er visiteret til uddannelsen møder ind den 15. august fra Ishøj, Greve, Solrød, Stevns og Køge.

Mange har kendskab til det gamle kinesiske ordsprog om, at når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn og andre vindmøller. Jeg vil godt her rose Social- og sundhedsudvalget i Køge for beslutning om ikke kun at tænke i besparelse men offensivt at investere i en ny ungdomsuddannelsesinstitution,

– siger centerleder på UUV, Mark Jensen, og byder den ny ‘vindmølle velkommen.

Læs mere på fremtidslinien.dk