Pressemeddelelse

Målrettet vejledning kan forhindre ungdomsarbejdsløshed

Siden den økonomiske krise tog fart i 2009 har regeringen og en række forligspartier indgået aftale om 2 ungepakker, og ungepakke 3 er på vej med fokus på at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden.

Ungdommens Uddannelsesvejledning har arbejdet målrettet og konsekvent med implementering af regeringens ungepakker, og bakker også fuldt og helt op om Ungepakke 3.

Målrettet uddannelse til unge faglærte arbejdsløse er et af elementerne i den ny Ungepakke. Og det glæder formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning, Finn Lambek:

Målrettet uddannelse er utrolig vigtig i forhold til at sikre et lavt frafald i ungdomsuddannelserne, og målrettet uddannelses forudsætter målrettet vejledning. Den professionelle vejledning UU leverer virker, og med en målrettet, determineret og individuel vejledning til de unge, som står svagest, kan UU levere et vigtigt bidrag i bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløsheden. Vi har høje ambitioner i vores arbejde, og vi har tilsvarende høje forventninger til Ungepakke 3.

I Ungepakke 3 afsættes i alt 10 millioner kr. til forsøg med målrettet uddannelse til unge faglærte arbejdsløse på dagpenge og kontanthjælp.

For yderligere information, kontakt Finn Lambek: fla@esbjergkommune.dk, mobil: 29 43 47 10 – se http://uudanmark.dk/presse