Pressemeddelelse, 10. maj 2011

Fremtiden tegner lysere

Flere end de tidligere år har valgt at tage 10. klasse med. Tilgangen fra 9. til 10. klasse har været støt faldende de seneste 10 år fra godt 60% af en årgang i 2000 til 47,6% af en årgang i 2010, men denne udvikling er vendt således at 49,1 % af en årgang nu tager 10. klasse med. Tilgangen er især rettet mod de kommunale 10. klasser.

”Der hersker ingen tvivl om, at Ungepakkens intentioner er årsag til det stigende antal elever i 10. klasse. Stigningen skyldes primært en vejledningsmæssig tilgang som medvirker til, at UU vejleder til et andet tilbud end ungdomsuddannelse, hvis UU ikke er enige i, at den unge er uddannelsesparat. Derudover oplever vi også kommunale udviklingstiltag på 10. klasse; campus, 20/20-model, etc., som er meget attraktive for eleverne. I denne forklaring ligger også noget af svaret på, hvorfor tilgangen til EUD uddannelserne falder: mange af ”de nye” elever i 10. klasse ville tidligere have valgt erhvervsuddannelser.

Målsætningen er, at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Denne målsætning vil vi komme meget tæt på, ved at eleverne får et 10. kl. tilbud som parathedsgørende.”

Lyder det fra Finn Lambek, formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Uddannelsesparathed
Som noget nyt er eleverne fra 9. og 10. klasse blevet vurderet uddannelsesparat eller ikke uddannelsesparat, hvis de har søgt en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Uddannelsesparathedsvurderingen er et resultat af regeringens ungepakke II, som er sat i kraft fra den 1. januar.

Undervisningsministeriets tal siger, at 2.996 elever er vurderet ”ikke uddannelsesparate” til en gymnasial uddannelse og 226 til erhvervsuddannelserne. Hvilket svarer til henholdsvis 6,3 % og 1,5 %.

”Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at resten af eleverne er uddannelsesparate. De ikke-uddannelsesparate er i forbindelse med UU vejledningen vejledt til andre kommunale tilbud, 10. klasse, produktionsskole, praktikker m.m.” – gør Finn Lambek opmærksom på i en direkte kommentar til Dansk Arbejdsgiverforenings direktør, Henrik Bach Mortensen, som frygter at vurderingen af elevernes uddannelsesparathed ikke er dækkende for de reelle elevkompetencer.

”Lovgivningen sikrer, at elever kun skal parathedsvurderes, når de aktivt ønsker at søge en ungdomsuddannelse.” – uddyber Finn Lambek.

For yderligere information, kontakt Finn Lambek: fla@esbjergkommune.dk, mobil: 29 43 47 10 – se http://uudanmark.dk/presse/