Kombinerede vejledningsmetoder virker bedst

En ny stor undersøgelse om vejledningens effekt viser, at vejledning virker bedst, når den indeholder initiativer i og uden for skolen, der tilsammen danner en helhed.

En ny stor undersøgelse om vejledningens effekt viser, at vejledning virker bedst, når den indeholder initiativer i og uden for skolen, der tilsammen danner en helhed. Fx er kombinationen af metoder, der indgår som en del af læreplanen, og forældre og kammeraters store indflydelse som uformelle vejledere vigtig. Også den personlige relation mellem vejlederen og den vejledte er af stor betydning.

Undersøgelsen omhandler også vejledningens betydning for unge med negativ social arv.

Undersøgelsen, der er baseret på en række danske og udenlandske forskningsstudier fra 2000 og frem til i dag, fokuserer på effekten af de vejledningsmetoder, der bliver anvendt i forbindelse med overgangsvejledning mellem grundskole og ungdomsuddannelse, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse og voksne i beskæftigelse.

Læs rapporten Forskning om effekt af uddannelses- og erhvervsvejledning – Et systematisk review her.

Kilde: Undervisningsministeriet, 12. maj 2011, se: Kombinerede vejledningsmetoder har størst effekt