95-procent-målsætningen inden for vejledningsområdet

Der sat en lang række initiativer i gang på vejledningsområdet for at nå regeringens 95-procent-målsætning.

Initiativer på vejledningsområdet

Uddannelsesplan

En uddannelsesplan introduceres i 8. klasse, så elevens uddannelsesvalg i højere grad kan blive resultatet af grundige overvejelser.

Se hvordan en uddannelsesplan ser ud på optagelse.dk

 


Særlig vejledning

Særlig vejledning allerede fra 6. klasse til 9. klasse for elever, som er i risiko for ikke at begynde på eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

Læs mere om særlig vejledning

 


Introduktionskurser og brobygningsforløb

Introduktionskurser og brobygningsforløb skal bygge bro mellem skolen og ungdomsuddannelsen. Helt konkret får elever i 8. og 9. klasse mulighed for at deltage i et undervisningsforløb og vejledningsforløb på en ungdomsuddannelse for at snuse lidt til de forskellige muligheder.


Mentorordning

Ordningen er til de unge, som har en mangelfuld kontakt med ansvarlige voksne og en hverdag præget af tilfældigheder. Mentorordningen starter i 9. klasse og fortsætter i overgangen til ungdomsuddannelsen.

 


Særligt tilrettelagte forløb m.m.

Elever, der er skoletrætte eller af anden grund ikke får udbytte af undervisningen, får mulighed for at opfylde undervisningspligten på andre måder end det ordinære skoleforløb giver mulighed for. Det kan for eksempel ske i form af særligt tilrettelagte forløb eller som hel eller delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse.

 


En målrettet 10. klasse

I 10. klasse skal den unge bygge bro til mindst to forskellige uddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse. Samtidig kan den unge i op til fire uger deltage i frivillige brobygningsforløb til en erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til en erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.

Det skal tydeligt fremgå af den unges uddannelsesplan, hvad han eller hun vil opnå i løbet af 10. klasse. Det vil blive muligt for skolelederen at tilpasse undervisningstilbuddet i 10. klasse til elever, der ikke får tilstrækkeligt udbytte af at følge det ordinære forløb.

Skoleåret tilrettelægges, så der bliver mulighed for at samle unge op, der falder fra en ungdomsuddannelse.

Desuden kan der aflægges prøver i vinterterminen, så eleverne kan påbegynde en erhvervsuddannelse i januar, hvis de er parate til det.

Læs mere om den målrettede 10. klasse her

 


Opsøgende vejledning

Kommunerne skal udbygge den opsøgende vejledning til at omfatte alle unge under 25 år. Unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke er i gang, skal have tilbud om vejledning.

Læs mere om opsøgende vejledning her

 

Kilde: UVM