Pressemeddelelse

UU har godt fat i de unge
– også de, der har brug for et kærligt og kyndigt greb i kraven.

Vi har aldrig kunnet genkende billedet af, at flere tusind unge ligger hjemme på sofaen uden en plan for deres fremtid og uddannelse,

– udtaler Finn Lambek, formand for UU centrenes lederforening, med henvisning til, at Politiken i dag kan fortælle, at 9 ud 10 unge er i uddannelse, på vej til uddannelse eller i job.

Det er meget positivt, at KL med baggrund i det dataunderlag UU centrene samlet stiller til rådighed, kan bekræfte den virkelighed, vi kan genkende: nemlig at man i UU vejledningen og i kommunerne har ganske godt fat i de unge. Både de, der kan og vil, men bestemt også i de unge, der har brug for en særlig vejledningsindsats.  Vi sætter barren højt i Ungdommens Uddannelsesvejledning, og målet er uddannelse til alle!

Den ambition bekræftes af bl.a. UU Køge Bugt, hvor centerleder Mark Jensen til Politiken bekræfter, at man i kommunerne Greve, Solrød, Stevns og Køge endnu ikke har oplevet at måtte opgive at lægge en plan for en ung. Det billede kan flere UU ledere bekræfte:

I den stærke fokusering på tal og procenter mener jeg, der er god grund til at rose de unge. De viser faktisk stor ansvarlighed og masser af god vilje til at tage en ungdomsuddannelse”, udtaler Viggo Munk, leder af  Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus og Samsø.

I en stor by som Aarhus vil der dog altid være et mindre antal unge, som UU ikke har direkte kontakt med og som derfor ikke har en plan. Vurderet på dagens aktuelle tal er der tale om ca 100 unge 15-17 årige ud af i alt 10.500 – altså ca 1%.

Med vedtagelsen af Ungepakken, som trådte i kraft 1. januar 2011, har Ungdommens Uddannelsesvejledning fået en vigtigere rolle i regeringens målsætning om, at mindst 85 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 pct. i 2015. I 2006 var andelen af unge, der får en ungdomsuddannelse knap 80 procent.

For yderligere information, kontakt Finn Lambek: fla@esbjergkommune.dk, mobil: 29 43 47 10 – se http://uudanmark.dk/presse/