UU47 følger op på Ungepakke II

Undervisningsminister Tina Nedergaard har inviteret UU47/Lederforsamlingen til at følge udførelsen af initiativerne i Ungepakke II i en såkaldt følgegruppe.

Er de 15-17-årige i uddannelse eller beskæftigelse? Hvem henvender sig til e-vejledningen? Er der etableret 10.-klasser på erhvervsskolerne og hvordan?

– er nogle af de spørsgmål følgegruppen skal behandle.

Arbejdet i følgegruppen skal desuden bidrage til at fremme dialogen mellem de mange forskellige parter, interessenter, foreninger og andre, der kan kvalificere opgaveløsningen.

Gruppen begynder sit arbejde, samtidig med at der igangsættes en evaluering af initiativerne i Ungepakke II.

De øvrige deltagere i følgegruppen er KL, DA, LO, Danmarks Lærerforening, Danmarks Skolelederforening, Gymnasierektorforeningen, Danske Erhvervsskoler – Lederne, SOSU-Lederforeningen, Efterskoleforeningen og Produktionsskoleforeningen.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik den 5. november 2009 finanslovsaftalen ”Aftale om flere unge i uddannelse og job”, hvori der er en række initiativer, som skal bringe flere unge i uddannelse og job.

Disse initiativer omtales almindeligvis som Ungepakke II. Af aftalen fremgår det, at der – for at tilvejebringe et grundlag, der reelt viser effekten af de enkelte initiativer i ungepakken allerede i etableringsfasen i 2010 – skal igangsættes en evaluering, som er baseret på løbende dataopsamling mv., der følger de enkelte initiativers implementering og forankring i praksis. Evalueringen skal munde ud i en samlet evaluering ultimo 2012.

Læse mere om Ungepakke II her.