At være “uddannelsesparat”

Aftalen “Flere unge i uddannelse og job” (5. november 2009) og den efterfølgende ændring af vejledningsloven betyder, at fra 31. december 2010 skal alle unge, der fra 9. og 10. klasse søger ind på en ungdomsuddannelse, uddannelsesparathedsvurderes.

Det eleverne skal vurderes på, er deres faglige, personlige og sociale forudsætninger for at kunne starte på en ungdomsuddannelse. Vurderingen foretages af UU i fælleskab med grundskolerne og den ungdomsuddannelse, den pågældende unge har søgt ind på.

Vurderingen af 9. og 10. klasses elevers uddannelsesparathed skal ses som et præventivt redskab til at forhindre frafald på ungdomsuddannelserne og dermed undgå, at de unge lider nederlag. Formålet med at vurdere unges uddannelsesparathed er først og fremmest at identificere og hjælpe de, der har brug for støtte eller tid til udvikling for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

UU kan støtte op med praktik, brobygning osv. Skolen kan sætte ind med lektiehjælp, specialundervisning og AKT-træning (Adfærd, Kontakt, Trivsel), i nogle tilfælde skal socialforvaltningen måske inddrages osv. Processen fortsætter i løbet af 9. og eventuelt 10. klasse, og formålet er, at så mange som muligt bliver uddannelsesparate; klar til at tage en ungdomsuddannelse.

Du kan læse mere om Aftalen “Flere unge i uddannelse og job” her.